Công nghệ giao dịch mạnh mẽ

Xem các video hướng dẫn của chúng tôi để học hỏi.

Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
Using the market tree and watchlist
Watch our video tutorial on using the market tree and watchlist functionality within LCG Trader. You'll learn how to add and remove instruments from the watch list, set price alerts, get regular email notifications and more.