Lịch Kinh Tế

Nắm bắt các sự kiện kinh tế quan trọng với chức năng Lịch Kinh Tế của LCG

Lịch Kinh Tế của LCG cập nhật liên tục các sự kiện và chỉ số kinh tế trên toàn thế giới, tự động cập nhật khi thông tin được công bố. Ngay khi có bất cứ diễn biến mới nhất, các thay đổi về chỉ số kinh tế, các dữ liệu sẽ được cập nhật tự động, điều này giúp quý khách hàng nhận biết kịp thời các thông tin quý giá ảnh hưởng đến các giao dịch đang có trên thị trường. Các dữ liệu lịch sử và mức tác động của các sự kiện đã qua cũng có thể được truy xuất với Lịch Kinh Tế của LCG.

Loading calendar...