Phương thức Thanh toán và Thời gian Xử lý

Phương thức Thanh toán Thời gian Xử lý Phí
Nạp tiền Rút tiền Nạp tiền Rút tiền
Bank Transfer Thường trong vòng 30 phút 1 Ngày Làm việc* Credit cards 2% MIỄN PHÍ
Debit Cards 0%
Union Pay Thường trong vòng 30 phút 1 Ngày Làm việc* MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ
Southeast Asia Realtime Banking Thường trong vòng 30 phút 1 Ngày Làm việc* MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ
Bank Transfer Thường trong vòng 30 phút 1 Ngày Làm việc* MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ
Bank Transfer Thường trong vòng 30 phút 1 Ngày Làm việc* MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ

Table notes

*Số ngày được sử dụng cho mục đích trình bày và LCG sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ trong xử lý nào nếu sự chậm trễ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của LCG.

** LCG không tính bất kỳ khoản phí nào khi rút tiền, tuy nhiên có thể có chi phí từ ngân hàng mà sẽ được khấu trừ khỏi số tiền mà quỹ khách sẽ nhận.

Đối với bất kỳ thắc mắc nào về phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Customerservices.int@lcg.com hoặc Trò chuyện Trực tuyến

Exchange rates may be applied