Các Giải Thưởng

Chúng tôi đã giành được nhiều giải thưởng nhờ sự cải tiến, công nghệ và dịch vụ của mình


do Shares Awards trao thưởng năm 2016

do City of London Wealth Management Awards trao thưởng năm 2017
 

Nhà cung cấp Cược Chênh lệch Tốt nhất

Ứng dụng Giao dịch cho Di động/Máy tính bảng

do UK Forex Awards trao thưởng năm 2016 

Nhà cung cấp Phân tích Cơ bản về Forex Tốt nhất 

do UK Forex Awards năm 2015 

Nhà cải cách Forex của Năm
 


do Shares Awards trao thưởng năm 2015 

Sử dụng Truyền thông Xã hội Tốt nhất 

do Online Personal Wealth Awards trao thưởng năm 2014

Nền tảng - Chênh lệch Vốn Tốt nhất

do Money am Awards trao thưởng năm 2013  

Ứng dụng Di động/Máy tính bảng - Chênh lệch Vốn Tốt nhất  

Money am Awards 2012do Money am Awards trao thưởng năm 2012

Nền tảng Giao dịch cho Di động - Chênh lệch Vốn Tốt nhất


do Money am Awards trao thưởng năm 2012

Nền tảng Giao dịch cho Di động - Chênh lệch Vốn Tốt nhất

Investors Chronicle/FT Investment Awards trao thưởng năm 2011 

Nhà cung cấp CFD của Năm 

Edo EGR Awards trao thưởng năm 2010 

Nhà điều hành cược tài chính của năm 

do Investors Chronicle/FT Investment Awards trao thưởng năm 2009

Nhà cung cấp cược chênh lệch của Năm