Giới thiệu khách hàng cho LCG, một nhà môi giới do FCA quản lý, được niêm yết trên Sàn chứng khoản và hưởng hoa hồng trên giao dịch của khách hàng

THU NHẬP CPA LÊN TỚI 800 USD*

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

*Nhận thanh toán sau khi khách hàng đáp ứng ngưỡng giao dịch được yêu cầu.

CFD trading is high risk and may not be suitable for everyone. Losses can exceed your deposits.

TẠI SAO NÊN THAM GIA ĐỘI NGŨ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CỦA LCG

Khám phá lợi ích của việc hợp tác với một trong những nhà cung cấp dịch vụ giao dịch hàng đầu toàn cầu với 20 năm kinh nghiệm

 • Tự tin hợp tác với công ty được niêm yết công khai, SCB được ủy quyền và giám sát
 • Hơn 7,000 sản phẩm giao dịch trong 9 danh mục đầu tư
 • Cổng thông tin Đối tác Tiên tiến - giám sát mọi động thái của khách hàng
 • Xây dựng gói hoa hồng được cá nhân hóa mà đối tác của chúng tôi muốn
 • Đào tạo và hỗ trợ cá nhân để phát triển hoạt động đối tác
 • Nhà môi giới đã giành được nhiều giải thưởng
 • Nền tảng đã giành được nhiều giải thưởng
 • Linh hoạt trong việc lập kế hoạch hoa hồng: CPA, CPL, Chia sẻ Doanh thu, Master Afiliate
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ hàng đầu 24/5

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI TÁC CỦA LCG

 • Phân tích trực tiếp hoa hồng và khối lượng trên mỗi khách hàng giao dịch
 • Phân tích hoạt động giao dịch của khách hàng (tính năng chính: công cụ được giao dịch nhiều nhất)
 • Theo dõi tiến độ cho Master IB
 • Đăng ký của khách hàng - xem thông tin quan trọng để hỗ trợ hoạt động đối tác
 • Xem số dư hiện tại của các khách hàng thuộc quyền quản lý
 • Xem các giao dịch hiện tại của bạn
CFD trading is high risk and may not be suitable for everyone. Losses can exceed your deposits.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG?

Ba bước đơn giản cho một quan hệ đối tác lâu dài...

1
Đăng ký và nhà quản lý tài khoản của bạn sẽ liên hệ
2
Hợp đồng đã đồng ý và liên kết theo dõi được cung cấp
3
Khách hàng giao dịch và bạn sẽ được thanh toán
 
 

TẠI SAO NÊN TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA LCG

Nếu bạn muốn trở thành một trong những đối tác của chúng tôi hoặc muốn biết thêm thông tin làm thế nào để trở thành một đối tác,
vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới và nhà quản lý tài khoản cá nhân của bạn sẽ liên hệ để thảo luận về các lựa chọn quan hệ đối tác.