ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU CỦA LCG

Xây dựng nền tảng vững chắc với các đối tác của chúng tôi là chìa khóa để thành công lâu dài.

Đây là lý do tại LCG, chúng tôi không ngừng thúc đẩy dịch vụ dành cho đối tác của mình.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG?

Ba bước đơn giản cho một quan hệ đối tác lâu dài...

1
Đăng ký và nhà quản lý tài khoản của bạn sẽ liên hệ
2
Hợp đồng đã đồng ý và liên kết theo dõi được cung cấp
3
Khách hàng giao dịch và bạn sẽ được thanh toán

TẠI SAO NÊN HỢP TÁC VỚI LCG

Khám phá lợi ích của việc hợp tác với một trong những nhà cung cấp dịch vụ giao dịch hàng đầu toàn cầu với 20 năm kinh nghiệm

Tự tin hợp tác với công ty được niêm yết công khai, SCB được ủy quyền và giám sát

Cổng thông tin Đối tác MỚI- giám sát mọi động thái của khách hàng

Xây dựng gói hoa hồng được cá nhân hóa mà đối tác của chúng tôi muốn

Đào tạo và hỗ trợ cá nhân để phát triển hoạt động đối tác

Tưởng thưởng cho đối tác của chúng tôi trong dài hạn

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI TÁC CỦA LCG

Phân tích trực tiếp hoa hồng và khối lượng trên mỗi khách hàng giao dịch

Đăng ký của khách hàng - xem thông tin quan trọng để hỗ trợ hoạt động đối tác

Phân tích hoạt động giao dịch của khách hàng (tính năng chính: công cụ được giao dịch nhiều nhất)

Xem số dư hiện tại của các khách hàng thuộc quyền quản lý

Theo dõi tiến độ cho Master IB

Xem các giao dịch hiện tại của bạn

HỖ TRỢ ĐỐI TÁC TẬN TÂM

Khám phá lợi ích của việc hợp tác với một trong những nhà cung cấp dịch vụ giao dịch hàng đầu toàn cầu với 20 năm kinh nghiệm

Hỗ trợ đa ngôn ngữ hàng đầu 24/5

Gói phân tích biểu đồ tùy chỉnh dành cho bạn và khách hàng của bạn

Nhiều lựa chọn hoa hồng, bao gồm hợp đồng giao dịch hỗn hợp - chia sẻ doanh thu chênh lệch, chiết khấu & CPA (sắp ra mắt)

Nhận hoa hồng trực tiếp (sắp ra mắt)

 
 

TẠI SAO NÊN TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA LCG

Nếu bạn muốn trở thành một trong những đối tác của chúng tôi hoặc muốn biết thêm thông tin làm thế nào để trở thành một đối tác,
vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới và nhà quản lý tài khoản cá nhân của bạn sẽ liên hệ để thảo luận về các lựa chọn quan hệ đối tác.