Video giao dịch

Tại LCG, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng của mình nhằm nâng cao kiến thức giao dịch và phát triển hiểu biết của họ về thị trường

Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
MACD- the momentum indicator

The MACD is a trend following momentum indicator. Enhance your trading confidence with this short video on how to use and combine Moving Average Convergence Divergence with other technical tools.