Fördelar och nackdelar med derivathandel

Contracts for Difference, eller CFD:er som de vanligtvis kallas för, är derivatinstrument som möjliggör för traders att spekulera bland ett brett utbud av finansmarknader, utan att direkt äga den underliggande tillgången. Kontraktet som refereras är ett avtal mellan köparen och säljaren att utbyta skillnaden mellan öppnings- och stängningspriset på tillgången som handlas.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ATT HANDLA MED DERIVAT?

Som derivativa insrument erbjuder Contracts for Difference investerare ett brett utbud av fördelar jämfört med andra mer traditionella investeringsformer.

Handla med stigande och fallande marknader

Med derivat kan handlare spekulera på både stigande och fallande marknader. Det betyder att det finns fler tradingalternativ tillgängliga, så avkastningen kan göras genom att både köpa och sälja Contracts for Difference på ett brett utbud av finansiella insrument. Som exempel, när en investerare köper företagsandelar eller aktier, kan vinsten endast uppnås om de stiger i pris. I jämförelse med derivat kan en investerare även tjäna på att sälja aktier om de tror att företagets aktievärde kommer att falla.

Handla med stigande och fallande marknader
Handla med stigande och fallande marknader

Investera på en stor mängd marknader

Genom att registrera sig hos en CFD-mäklare som London Capital Group (LCG) har traders möjligheten att investera på en stor mängd marknader genom en onlinehandelsplattform. Från ett enda konto har traders tillgång till Contracts for Differense på valuta, aktier, index, ädelmetaller, råvaror, obligationer och ETF:er, vilket ger ett stor utbud av investeringsmöjligheter.

INVESTERA PÅ EN STOR MÄNGD MARKNADER

Handla på marginal

Genom att använda finansiell hävstång, har investerare möjlighet att handla på marknader med en liten initial insats. I huvudsak hävstångshandlingar som ett lån som en trader tar från sin mäklare, gör det möjligt att kontrollera större derivatplaceringar på marknaden genom att investera ett mindre belopp på kapital, vilket reserveras som marginal. Detta gör derivathandel mer tillgångligt och kostnadseffektivt än andra investringsmetoder.

Ingen stämpelskatt

En annan anedning att derivathandel kan vara mer kostnadseffektivt än andra former av investeringar är att när man handlar med derivat finns ingen skyldighet att betala stämpelskatt. Eftersom CFD:er är derivatinstrument äger inte investeraren den underliggande tillgången, och därför kan inte stämpelskatt tillämpas.

INGEN STÄMPELSKATT

VILKA ÄR NACKDELARNA MED DERIVATHANDEL?

Även om det finns ett antal fördelar med derivathandel, måste en investerare även helt förstå riskerna som är involverade vid handel med finansiella derivat.

Hävstång kan bli ett dubbeleggat svärd

Att handla på marginal gör det möjligt för investerare att öppna en derivtplacering på marknaden med en mindre initial insats men det medför även en viss risknivå. Om en handlare går in på marknaden underkapitaliserad och överbelånad, kan även den minsta prisrörelse sopa bort hela invsterigen. Därför är det avgörande att en investerare helt förstår hur derivathandel fungerar och har en tydligt riskhanteringsstrategi på plats innan placeringen görs.

Kostnader kan växa på lång sikt

Även om derivathandel kan vara en kostnadseffektiv metod för investering på finansmarknaden, kan kostnaden öka över tid om positionerna lämnas öppna under längre perioder och inte hanteras effektivt. Investerare som planerar att öppna långsiktig handel ska vara medveten om de ytterligare kostnaderna, såsom swap, som debiteras för att hålla positioner över natten, utöver de traditionella spread markup- eller provisionsavgifterna. Alla potentiella avgifter ska kalkyleras innan en placering görs och därefter hanteras noggrant, för att säkra bästa möjliga resultat.

Potentiell riskför överhandel

Trots det faktum att derivathandel är tillgänglig för investerare i alla storlekar, med minimala initiala kapitalkrav, finns en potentiell risk att överhandel kan ske. Överhandel är när en portfölj är för utsatt vid något tillfälle. Detta skulle innebära att det återstående kapitalet på en handlares konto är otillräckligt för att täcka de potentiella förlusterna från alla de öppna placeringarna. Om prisrörelser på ett antal affärer skulle flyttas mot en investerare i denna situation, skulle det leda till en förlust av hela investeringen. Därför är det absolut avgörande att investerare noggrant hanterar sina öppna placeringar vid handel med derivat och ser till att det finns tillräckligt med medel för att möta marginalkraven.

Varför handla derivat med LCG?

Över 7 000 instrument att handla med
Över 7 000 instrument att handla med
Låga spreads från 0.2 pips
Låga spreads från 0.2 pips
Överlägsen orderexekvering
Överlägsen orderexekvering
Djup likviditet från toppbanker
Djup likviditet från toppbanker