Zalety i wady handlu kontraktami CFD

Kontrakty różnicowe, czyli CDF, jak są powszechnie nazywane, to instrumenty pochodne umożliwiające inwestorom spekulowanie na wielu rynkach finansowych bez brania bezpośredniej odpowiedzialności za bazowy składnik aktywów. Kontrakt, o którym mowa, to wzajemne zobowiązanie pomiędzy kupującym a sprzedającym dotyczące zapłacenia różnicy pomiędzy ceną obracanego składnika aktywów na otwarciu i zamknięciu.

JAKIE SĄ ZALETY HANDLU KONTRAKTAMI CFD?

Jako instrumenty pochodne kontrakty różnicowe zapewniają inwestorom wiele korzyści w porównaniu z innymi, bardziej tradycyjnymi formami inwestowania.

Zwiększenie inwestycji a rynki ze spadkami

Dzięki kontraktom różnicowym inwestorzy mogą spekulować zarówno na rynkach notujących zwyżki, jak i spadki. Oznacza to, że mają oni do dyspozycji więcej okazji do inwestowania, ponieważ zysk można osiągnąć z zakupu lub sprzedaży kontraktów różnicowych wielu instrumentów finansowych. Na przykład, jeśli inwestor kupuje akcje firmy, zysk osiąga wyłącznie po wzroście ich ceny. Dla porównania w przypadku CFD inwestor może osiągnąć zysk także dzięki sprzedaży akcji, jeśli uważa, że wartość akcji firmy spadnie.

Zwiększenie inwestycji a rynki ze spadkami
Zwiększenie inwestycji a rynki ze spadkami

Inwestycje na szeregu rynków

Poprzez rejestrację na internetowej platformie inwestycyjnej brokera CFD, takiego jak LCG (LCG), inwestorzy mogą także lokować swoje środki na różnorakich rynkach finansowych. Z jednego konta mają oni dostęp do kontraktów różnicowych na rynkach Forex, akcji, indeksów, metali Spot, towarów, obligacji i ETF, co stanowi szereg okazji do inwestowania.

INWESTYCJE NA SZEREGU RYNKÓW

Handel z udziałem marż

Dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej inwestorzy mogą inwestować na rynkach, dysponując mniejszym depozytem początkowym. Dźwignia pełni zasadniczo rolę pożyczki zaciąganej przez inwestora u brokerów, co pozwala mu na kontrolowanie większych pozycji CFD na rynku poprzez inwestowanie mniejszej kwoty kapitału zarezerwowanego jako marża. Gwarantuje to większą dostępność i przystępność cenową handlu CFD w porównaniu z innymi metodami inwestowania.

Brak opłaty skarbowej

Innym argumentem za większą opłacalnością handlu CFD w porównaniu z innymi formami inwestowania jest brak konieczności uiszczania opłaty skarbowej. Ponieważ CFD to instrumenty pochodne, inwestor jako tako nie ponosi odpowiedzialności za bazowy składnik aktywów, w związku z czym nie ma zastosowania opłata skarbowa.

BRAK OPŁATY SKARBOWEJ

JAKIE SĄ WADY HANDLU KONTRAKTAMI CFD?

Mimo że z handlem CFD wiążą się liczne korzyści, inwestor musi także w pełni zrozumieć zagrożenia związane z obrotem finansowymi instrumentami pochodnymi.

Dźwignia jako miecz obosieczny

Handel marżami umożliwia inwestorom otwarcie pozycji CFD na rynku przy użyciu mniejszego depozytu początkowego, jednak niesie też za sobą pewne ryzyko. Jeśli inwestor wejdzie na rynek bez wystarczającego kapitału lub ze zbyt wysoką dźwignią, nawet najmniejsze wahania cen mogą zniweczyć całą inwestycję. W istocie dla inwestora niezbędne jest pełne poznanie sposobu funkcjonowania handlu CFD oraz realizacja mądrej strategii zarządzania ryzykiem przed otwarciem pozycji.

Koszty mogą rosnąć w długiej perspektywie

Mimo że obrót CFD może stanowić opłacalną metodę inwestowania na rynkach finansowych, jeśli pozycje pozostaną otwarte przez dłuższy okres i nie będą zarządzane

Ostrzeżenie o ryzyku: Z handlem kontraktami CFD związane jest wysokie ryzyko strat kapitału przekraczających kwoty pierwotnych wpłat. Handel nimi może nie być odpowiedni dla wszystkich osób, zatem należy dokładnie zapoznać się ze związanymi z nimi zagrożeniami. LCG Capital Markets Limited (LCG BHS) to spółka zarejestrowana we Wspólnocie Bahamów pod numerem: 200271 B. LCG BHS ma pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych Wspólnoty Bahamów z licencją o numerze SIA-F194. Adres siedziby LCG BHS to: Sassoon House, Shirley Street and Victoria Avenue, Nassau in the Island of New Providence, P.O.BOX SS-5383, Bahamy. Zapoznaj się dokładnie z oświadczeniem o ujawnieniu ryzyka dostępnym tutaj Dokumentacja prawna

Powiązane przepisy prawne:
LCG Limited — Urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA nr 182110)
LCG (Cyprus) Limited — cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (licencja nr 341/17)

Informacje na tej stronie nie są skierowane do mieszkańców następujących krajów: Australii, Belgii, Kanady, Nowej Zelandii, Singapuru i Stanów Zjednoczonych i nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja lub używanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami.

Strona www.lcg.com/int/ jest prowadzona przez spółkę LCG Limited (dalej zwana „LCG LTD”). LCG LTD jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem: 3218125. Spółka LCG jest upoważniona i regulowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem referencyjnym firmy: 182110. LCG LTD, LCG Int. i LCG BHS to podmioty zależne Grupy LCG. LCG Int. obsługuje stronę internetową https://int-my.lcg.com. LCG (INT) LIMITED OU to podmiot zależny LCG Int. Limited („Spółki”), który jest dostawcą usług płatniczych Spółki.