Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 71% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Juridisk dokumentation

De relevanta dokumenten nedan, liksom eventuella relevanta ytterligare villkor som utfärdats av oss från tid till annan, reglerar ditt förhållande med oss om du öppnar ett konto hos oss och/eller gör transaktioner med oss. Du bör läsa och förstå dessa dokument innan du öppnar ett konto hos oss.