Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 71% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Webinars

Våra webinars hjälper dig att handla på ett informerat sätt, så att du är uppdaterad om de viktigaste händelserna som kan påverka de finansiella marknaderna