Dźwignia finansowa Forex

LCG używa dynamicznego modelu dźwigni finansowej forex zarówno w przypadku platformy LCGtrader jak i MT4, która automatycznie dostosowuje się do pozycji handlowych klientów. Gdy wolumen instrumentu klienta zwiększa się, maksymalna oferowana dźwignia finansowa odpowiednio się zmniejsza;

⚠ Prosimy o zauważenie, że w przypadku klientów London Capital Group (Cyprus) Limited, oferowana domyślna dźwignia finansowa w trakcie otwarcia rachunku jest ustawiona na 1:50. Maksymalna dźwignia oferowana klientowi zależy od poziomu doświadczenia w obrocie CFD. Jest to oceniane podczas procesu rejestracji.
Forex
Grupa Depozytu Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom4
LCG Trader Nominalny USD MT4 Loty Dźwignia LCG Trader Nominalny USD MT4 Loty Dźwignia LCG Trader Nominalny USD MT4 Loty Dźwignia LCG Trader Nominalny USD MT4 Loty Dźwignia
Główne 3,000,000 30 500 3,000,000 30 200 3,000,000 30 100 3,000,000 30 50
Drugorzędne 2,000,000 20 200 2,000,000 20 100 2,000,000 20 50 2,000,000 20 25
Egzotyczne 500,000 5 50 1,000,000 10 20 2,500,000 25 10 over 4,000,000 over 40 lots 5
Metale Spot
Grupa Depozytu Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4
LCG Trader Nominalny USD MT4 Loty Dźwignia LCG Trader Nominalny USD MT4 Loty Dźwignia LCG Trader Nominalny USD MT4 Loty Dźwignia LCG Trader Nominalny USD MT4 Loty Dźwignia
Gold 500,000 5 200 1,500,000 10 50 3,000,000 25 20 over 5,000,000 over 40 lots 10
Silver 500,000 5 100 1,500,000 15 50 3,000,000 30 12.5 over 5,000,000 over 50 lots 8
Indeksy
Grupa Depozytu Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4
Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia
Najwyższy poziom 1,000,000 500 3,000,000 200 6,000,000 33 over 10,000,000 20
2 poziom 1,000,000 250 2,000,000 100 5,000,000 25 over 8,000,000 10
3 poziom 500,000 100 1,000,000 50 3,000,000 20 over 4,500,000 5
4 poziom 250,000 50 1,000,000 20 2,000,000 10 over 3,250,000 5
Akcje
Grupa Depozytu Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4
Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia
Najwyższy poziom 500,000 33.33 2,500,000 10 3,000,000 3.33 over 6,000,000 1.33
2 poziom 500,000 20 2,500,000 6.67 3,000,000 2.5 over 6,000,000 1.33
3 poziom 500,000 10 2,500,000 4 3,000,000 2 over 6,000,000 1
4 poziom 100,000 5 1,000,000 2 over 1,100,000 1
5 poziom (Full Margin Required) 1
Towary
Grupa Depozytu Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4
Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia
Najwyższy poziom 500,000 200 1,500,000 50 3,000,000 20 over 5,000,000 10
2 poziom 500,000 100 1,500,000 25 3,000,000 12.5 over 5,000,000 8
3 poziom 250,000 50 1,000,000 20 2,000,000 10 over 3,500,000 5
4 poziom 250,000 25 1,000,000 10 over 1,250,000 10
Obligacje i stopy
Grupa Depozytu Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4
Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia Nominalny USD Dźwignia
Najwyższy poziom 1,000,000 1000 2,000,000 250 3,000,000 100 over 6,000,000 50
2 poziom 500,000 1000 2,000,000 125 3,000,000 50 over 5,500,000 20
3 poziom 500,000 250 2,000,000 100 3,000,000 20 over 4,500,000 10
ECN
Grupa Depozytu Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
LCG Trader Nominalny USD MT4 Loty Dźwignia LCG Trader Nominalny USD MT4 Loty Dźwignia LCG Trader Nominalny USD MT4 Loty Dźwignia
ECN - wszystkie pary 10,000,000 100 200 10,000,000 100 100 over 20,000,000 over 200 lots 50

Dźwignia finansowa jest obliczania osobno dla każdego symbolu forex. Na przykład, jeśli trader zajął pozycję równą 400 lotów Buy w GBPUSD, a następnie zaczyna obrót USDCHF, to na jego wymagany depozyt zabezpieczający dla USDCHF nie będzie mieć wpływu istniejąca już pozycja w GBPUSD.  

Każdy symbol/instrument otrzymuje osobną "grupę depozytu zabezpieczającego". Obliczenie dźwigni finansowej jest dokonane za pomocą szczegółowych parametrów i poziomów dla konkretnej grupy depozytu zabezpieczającego.       

Poniżej przedstawiamy tabele, które zawierają poziomy grup depozytu zabezpieczającego wraz z towarzyszącą dźwignią finansową. Poziomy w LCG są obliczone w oparciu o nominalny wolumen USD, a w MT4 w oparciu o otwarte loty. 

Możesz wyświetlić grupę depozytu zabezpieczającego dla każdego instrumentu albo za pomocą tabeli spreadów i kosztów albo za pomocą poniższego arkusza excel. 

Można znaleźć grupę margines każdego instrumentu z "rozsianych" i kosztuje stołach każdego rynku.

CFD trading is high risk and may not be suitable for everyone. Losses can exceed your deposits.