Leveraj

LCG menggunakan model leveraj dinamik untuk platform LCG dan MT4, di mana ia akan membuat penyesuaian secara automatik pada kedudukan/tempat dagangan. Apabila volum per instrumen klien meningkat, leveraj maksima yang ditawarkan akan menurun secara dengan sewajarnya.

⚠ Sila ambil perhatian bahawa, untuk klien London Capital Group (Cyprus) Limited, leverage lalai yang ditawarkan semasa proses pembukaan akaun ditetapkan pada 1:50. Leverage maksimum ditawarkan kepada mana-mana klien bergantung kepada pengalaman dalam perdagangan CFD. Ini dinilai semasa proses pendaftaran.
Forex
Kumpulan Margin Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
LCG Trader Notional USD Lot MT4 Leveraj LCG Trader Notional USD Lot MT4 Leveraj LCG Trader Notional USD Lot MT4 Leveraj LCG Trader Notional USD Lot MT4 Leveraj
Majors 3,000,000 30 500 3,000,000 30 200 3,000,000 30 100 3,000,000 30 50
Minors 2,000,000 20 200 2,000,000 20 100 2,000,000 20 50 2,000,000 20 25
Exotic 500,000 5 50 1,000,000 10 20 2,500,000 25 10 over 4,000,000 over 40 lots 5
LOGAM SPOT
Kumpulan Margin Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
LCG Trader Notional USD Lot MT4 Leveraj LCG Trader Notional USD Lot MT4 Leveraj LCG Trader Notional USD Lot MT4 Leveraj LCG Trader Notional USD Lot MT4 Leveraj
Gold 500,000 5 200 1,500,000 10 50 3,000,000 25 20 over 5,000,000 over 40 lots 10
Silver 500,000 5 100 1,500,000 15 50 3,000,000 30 12.5 over 5,000,000 over 50 lots 8
INDEKS
Kumpulan Margin Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj
Top Level 1,000,000 500 3,000,000 200 6,000,000 33 over 10,000,000 20
2nd Level 1,000,000 250 2,000,000 100 5,000,000 25 over 8,000,000 10
3rd Level 500,000 100 1,000,000 50 3,000,000 20 over 4,500,000 5
4th Level 250,000 50 1,000,000 20 2,000,000 10 over 3,250,000 5
SAHAM/SYER
Kumpulan Margin Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj
Top Level 500,000 33.33 2,500,000 10 3,000,000 3.33 over 6,000,000 1.33
2nd Level 500,000 20 2,500,000 6.67 3,000,000 2.5 over 6,000,000 1.33
3rd Level 500,000 10 2,500,000 4 3,000,000 2 over 6,000,000 1
4th Level 100,000 5 1,000,000 2 over 1,100,000 1
5th Level (Full Margin Required) 1
KOMODITI
Kumpulan Margin Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj
Top Level 500,000 200 1,500,000 50 3,000,000 20 over 5,000,000 10
2nd Level 500,000 100 1,500,000 25 3,000,000 12.5 over 5,000,000 8
3rd Level 250,000 50 1,000,000 20 2,000,000 10 over 3,500,000 5
4th Level 250,000 25 1,000,000 10 over 1,250,000 10
BON DAN KADAR
Kumpulan Margin Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj Notional USD Leveraj
Top Level 1,000,000 1000 2,000,000 250 3,000,000 100 over 6,000,000 50
2nd Level 500,000 1000 2,000,000 125 3,000,000 50 over 5,500,000 20
3rd Level 500,000 250 2,000,000 100 3,000,000 20 over 4,500,000 10
ECN
Kumpulan Margin Tier 1 Tier 2 Tier 3
LCG Trader Notional USD Lot MT4 Leveraj LCG Trader Notional USD Lot MT4 Leveraj LCG Trader Notional USD Lot MT4 Leveraj
ECN - all pairs 10,000,000 100 200 10,000,000 100 100 over 20,000,000 over 200 lots 50

Ini dilakukan pada setiap simbol, jadi leveraj dihitung secara berasingan mengikut simbol. Sebagai contoh, jika ahli pedagang mempunyai 400 lot Buy/Beli di GBPUSD dan memulakan dagangan USDCHF, marginnya untuk USDCHF tidak akan terjejas oleh kedudukan GBPUSD yang sedia ada.

Setiap simbol/instrumen diberi kumpulan margin yang tersendiri. Leveraj akan dikira mengikut parameter tertentu dan tier kumpulan margin ini. 

Di atas terdapat jadual mengandungi tiering kumpulan margin bersama dengan leveraj bagi setiap tier.

Tier dagangan LCG dikira mengikut volum notional USD yang didagang manakala MT4 dikira mengikut lot terbuka.

Margin kumpulan untuk setiap instrumen boleh didapati di jadual "spread dan harga" setiap pasaran.

CFD trading is high risk and may not be suitable for everyone. Losses can exceed your deposits.