Hävstång

LCG använder en dynamisk hävstångsmodell på både LCGtrader och MT4-plattformen, som automatiskt anpassar sig till kundens handelspositioner. När volymen per instrument för en kund ökar minskar den maximala hävstången i enlighet därmed;

⚠ Observera att för kunder hos London Capital Group (Cyprus) Limited, är standardhävstången som erbjuds under kontoöppningsprocessen inställd till 1:50. Den maximala hävstång som erbjuds till en kund beror på deras erfarenhet av handel med CFD. Detta utvärderas under registreringsprocessen. Marginalgrupp
Forex
Marginalgrupp Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång
Majors 3,000,000 30 500 3,000,000 30 200 3,000,000 30 100 3,000,000 30 50
Minors 2,000,000 20 200 2,000,000 20 100 2,000,000 20 50 2,000,000 20 25
Exotic 500,000 5 50 1,000,000 10 20 2,500,000 25 10 över 4,000,000 över 40 lots 5
Spotmetaller
Marginalgrupp Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång
Guld 500,000 5 200 1,500,000 10 50 3,000,000 25 20 över 5,000,000 över 40 lots 10
Silver 500,000 5 100 1,500,000 15 50 3,000,000 30 12.5 över 5,000,000 över 50 lots 8
Index
Marginalgrupp Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång
Högsta nivån 1,000,000 500 3,000,000 200 6,000,000 33 över 10,000,000 20
2:a nivå 1,000,000 250 2,000,000 100 5,000,000 25 över 8,000,000 10
3:e nivå 500,000 100 1,000,000 50 3,000,000 20 över 4,500,000 5
4:e nivå 250,000 50 1,000,000 20 2,000,000 10 över 3,250,000 5
Aktier
Marginalgrupp Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång
Högsta nivån 500,000 33.33 2,500,000 10 3,000,000 3.33 över 6,000,000 1.33
2:a nivå 500,000 20 2,500,000 6.67 3,000,000 2.5 över 6,000,000 1.33
3:e nivå 500,000 10 2,500,000 4 3,000,000 2 över 6,000,000 1
4:e nivå 100,000 5 1,000,000 2 över 1,100,000 1
5:e nivå (Full marginal krävs) 1
Råvaror
Marginalgrupp Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång
Högsta nivån 500,000 200 1,500,000 50 3,000,000 20 över 5,000,000 10
2:a nivå 500,000 100 1,500,000 25 3,000,000 12.5 över 5,000,000 8
3:e nivå 250,000 50 1,000,000 20 2,000,000 10 över 3,500,000 5
4:e nivå 250,000 25 1,000,000 10 över 1,250,000 10
Obligationer och räntor
Marginalgrupp Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång
Högsta nivån 1,000,000 1000 2,000,000 250 3,000,000 100 över 6,000,000 50
2:a nivå 500,000 1000 2,000,000 125 3,000,000 50 över 5,500,000 20
3:e nivå 500,000 250 2,000,000 100 3,000,000 20 över 4,500,000 10
ECN
Marginalgrupp Tier 1 Tier 2 Tier 3
LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång
ECN – alla par 10,000,000 100 200 10,000,000 100 100 över 20,000,000 över 200 lots 50

Detta görs per symbol, så hävstången beräknas separat på varje symbol. Till exempel, om en handlare har 400 lots Köp på GBPUSD och sedan börjar handla USDCHF, kommer hans/hennes marginalbehov för USDCHF inte att påverkas av de befintliga GBPUSD-positionerna.

Varje symbol/instrument tillhör en viss "marginalgrupp". Hävstångsberäkning görs med hjälp av de specifika parametrarna och nivåerna i denna marginalgrupp.

Ovan kan du hitta alla tabeller som innehåller marginalgrupper i kombination med hävstång för varje nivå.

LCG Trader-nivåer beräknas på volym handlad för notional USD medan MT4 beräknar baserat på öppna lots.

Du kan hitta marginalgrupp för varje instrument i tabellerna "spread och kostnader" på varje marknad.

CFD-handel innebär hög risk och är kanske inte lämpligt för alla. Förluster kan överstiga dina insättningar.