Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 71% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Hävstång

LCG använder en dynamisk hävstångsmodell på både LCGtrader och MT4-plattformen, som automatiskt anpassar sig till kundens handelspositioner. När volymen per instrument för en kund ökar minskar den maximala hävstången i enlighet därmed;

⚠ Observera att för kunder hos LCG (Cyprus) Limited, är standardhävstången som erbjuds under kontoöppningsprocessen inställd till 1:50. Den maximala hävstång som erbjuds till en kund beror på deras erfarenhet av handel med CFD. Detta utvärderas under registreringsprocessen. Marginalgrupp
Forex
Marginalgrupp Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång
Majors 3,000,000 30 500 3,000,000 30 200 3,000,000 30 100 3,000,000 30 50
Minors 2,000,000 20 200 2,000,000 20 100 2,000,000 20 50 2,000,000 20 25
Exotic 500,000 5 50 1,000,000 10 20 2,500,000 25 10 över 4,000,000 över 40 lots 5
Spotmetaller
Marginalgrupp Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång LCG Trader Notional USD MT4 Lots Hävstång
Guld 500,000 5 200 1,500,000 10 50 3,000,000 25 20 över 5,000,000 över 40 lots 10
Silver 500,000 5 100 1,500,000 15 50 3,000,000 30 12.5 över 5,000,000 över 50 lots 8
Index
Marginalgrupp Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4
Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång Notional USD Hävstång
Högsta nivån 1,000,000 500 3,000,000 200 6,000,000 33 över 10,000,000 20
2:a nivå 1,000,000 250 2,000,000 100 5,000,000 25 över 8,000,000 10
3:e ni

Detta görs per symbol, så hävstången beräknas separat på varje symbol. Till exempel, om en handlare har 400 lots Köp på GBPUSD och sedan börjar handla USDCHF, kommer hans/hennes marginalbehov för USDCHF inte att påverkas av de befintliga GBPUSD-positionerna.

Varje symbol/instrument tillhör en viss "marginalgrupp". Hävstångsberäkning görs med hjälp av de specifika parametrarna och nivåerna i denna marginalgrupp.

Ovan kan du hitta alla tabeller som innehåller marginalgrupper i kombination med hävstång för varje nivå.

LCG Trader-nivåer beräknas på volym handlad för notional USD medan MT4 beräknar baserat på öppna lots.

Du kan hitta marginalgrupp för varje instrument i tabellerna "spread och kostnader" på varje marknad.

CFD-handel innebär hög risk och är kanske inte lämpligt för alla. Förluster kan överstiga dina insättningar.

Risk Varning: Handel med Contracts for Difference (CFD) medför hög risk för ditt kapital och kan resultera i förluster som överskrider din ursprungliga insättning. CFD-handel är inte lämpligt för alla, så därför bör du försäkra dig om att du förstår vilka risker det innebär. LCG Capital Markets Limited (LCG BHS) är ett företag registrerat under Republiken av Bahamas under registreringsnummer: 200271 B. LCG BHS är auktoriserat och reglerat av Securities Commision of Bahamas (SCB) med registreringsnummer: SIA-F194. Den registrerade adressen för LCG BHS är: Sassoon House, Shirley Street and Victoria Avenue, Nassau på ön New Providence, P.O.BOX SS-5383, Bahamas. Vänligen läs noggrant den relevanta Risk Varningen, tillgänglig hrä Juridisk Information

Informationen på denna webbplats riktar sig inte till personer i följande länder: Australien, Belgien, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och USA och är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person i något land eller jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering.