เลเวอเรจ

LCG ใช้ไดนามิกซ์เลเวอเรจโมเดลทั้ง LCGtrader และ MT4
ซึ่งจะถูกปรับให้เข้ากับ Positions ปัจจุบัน และเมื่อขนาดการเทรดต่อ Positions ของลูกค้าเพิ่มขึ้น เลเวอเรจสูงสุดจะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

⚠ โปรดทราบว่า สำหรับลูกค้าของ London Capital Group (Cyprus) Limited ค่าเลเวอเรจเริ่มต้นในช่วงการเปิดบัญชีคือ 1:50 ส่วนค่าเลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้าแต่ละท่านจะขึ้นอยู่กับระดับของประสบการณ์ในการซื้อขาย CFD ซึ่งจะมีการประเมินในช่วงกระบวนการลงทะเบียน
ฟอเร็กซ์
กลุ่มมาร์จิ้น ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
LCG Trader Notional USD MT4 Lots เลเวอเรจ LCG Trader Notional USD MT4 Lots เลเวอเรจ LCG Trader Notional USD MT4 Lots เลเวอเรจ LCG Trader Notional USD MT4 Lots เลเวอเรจ
เมเจอร์ 3,000,000 30 500 3,000,000 30 200 3,000,000 30 100 3,000,000 30 50
ไมเนอร์ 2,000,000 20 200 2,000,000 20 100 2,000,000 20 50 2,000,000 20 25
เอ็กโซติก 500,000 5 50 1,000,000 10 20 2,500,000 25 10 over 4,000,000 over 40 lots 5
สปอตโลหะ
กลุ่มมาร์จิ้น ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
LCG Trader Notional USD MT4 Lots เลเวอเรจ LCG Trader Notional USD MT4 Lots เลเวอเรจ LCG Trader Notional USD MT4 Lots เลเวอเรจ LCG Trader Notional USD MT4 Lots เลเวอเรจ
Top Level 500,000 5 200 1,500,000 10 50 3,000,000 25 20 over 5,000,000 over 40 lots 10
2nd Level 500,000 5 100 1,500,000 15 25 3,000,000 30 12.5 over 5,000,000 over 50 lots 8
ดัชนี
กลุ่มมาร์จิ้น ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
Notional USD เลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจเลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจ
Top Level 1,000,000 500 3,000,000 200 6,000,000 33 over 10,000,000 20
2nd Level 1,000,000 250 2,000,000 100 5,000,000 25 over 8,000,000 10
3rd Level 500,000 100 1,000,000 50 3,000,000 20 over 4,500,000 5
4th Level 250,000 50 1,000,000 20 2,000,000 10 over 3,250,000 5
หุ้น
กลุ่มมาร์จิ้น ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
Notional USD เลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจ
Top Level 500,000 33.33 2,500,000 10 3,000,000 3.33 over 6,000,000 1.33
2nd Level 500,000 20 2,500,000 6.67 3,000,000 2.5 over 6,000,000 1.33
3rd Level 500,000 10 2,500,000 4 3,000,000 2 over 6,000,000 1
4th Level 100,000 5 1,000,000 2 over 1,100,000 1
5th Level (Full Margin Required) 1
สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่มมาร์จิ้น ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
Notional USD เลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจ
Top Level 500,000 200 1,500,000 50 3,000,000 20 over 5,000,000 10
2nd Level 500,000 100 1,500,000 25 3,000,000 12.5 over 5,000,000 8
3rd Level 250,000 50 1,000,000 20 2,000,000 10 over 3,500,000 5
4th Level 250,000 25 1,000,000 10 over 1,250,000 10
พันธบัตรและอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มมาร์จิ้น ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
Notional USD เลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจ Notional USD เลเวอเรจ
Top Level 1,000,000 1000 2,000,000 250 3,000,000 100 over 6,000,000 50
2nd Level 500,000 1000 2,000,000 125 3,000,000 50 over 5,500,000 20
3rd Level 500,000 250 2,000,000 100 3,000,000 20 over 4,500,000 10
ECN
กลุ่มมาร์จิ้น ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
LCG Trader Notional USD MT4 Lots เลเวอเรจ LCG Trader Notional USD MT4 Lots เลเวอเรจ LCG Trader Notional USD MT4 Lots เลเวอเรจ
ECN - all pairs 10,000,000 100 200 10,000,000 100 100 over 20,000,000 over 200 lots 50

สิ่งนี้ถูกกระทำโดยพื้นฐานตามสัญลักษณ์ ดังนั้นเลเวอเรจจะคำนวนแยกกันในแต่ละสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเทรดเดอร์ซื้อ GBPUSD 400 lots และเริ่มเทรด USDCHF มาร์จิ้นที่ต้องใช้ของเทรดเดอร์จะไม่มีผลต่อ GBPUSD Positions

สัญลักษณ์/ตราสารหนี้แต่ละอันมี "กลุ่มมาร์จิ้น" การคำนวนเลเวอเรจคำนวนโดยใช้พารามิเตอร์เฉพาะชั้นของกลุ่มมาร์จิ้น

ด้านบนคุณจะพบตารางของกลุ่มมาร์จิ้นเดียวกันกับเลเวอเรจของแต่ละกลุ่ม

LCG trader คำนวนโดย notional USD volume ที่เทรด ระหว่างที่ MT4 คำนวนโดยการเปิด lots

คุณจะพบกลุ่มมาร์จิ้นของตราสารจาก "สเปรดและราคา"ตารางของแต่ละตลาด

CFD trading is high risk and may not be suitable for everyone. Losses can exceed your deposits.