CFDs เป็นสินทรัพย์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่สูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการมีเลเวอเรจเกี่ยวข้อง 71% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFDs คุณควรเข้าใจถึงการทำงานของ CFDs และคำนึงว่าคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ติดตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยปฏิทิน FX ออนไลน์ของเรา

ปฏิทินเศรษฐกิจ LCG จะครอบคลุมเหตุการณ์และตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกโดยจะมีการอัพเดทอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่ถูกเผยแพร่ออกมา ทุกสิ่งจะได้รับการอัพเดทอัตโนมัติในช่วงที่มีการประกาศข่าวสดเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งสามารถส่งผลต่อการซื้อขายของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจก่อนหน้านี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตลาดได้บนปฏิทิน FX

Loading calendar...