Tutoriale o inwestowaniu

W LCG staramy się aby poszerzać wiedzę naszych klientów oraz pomagać im w jak najlepszym zrozumieniu rynku finansowego.

Handel CFD jest obarczony wysokim ryzykiem i może nie być odpowiedni dla każdego.
Understand the Relative Strength Index
In this video you will learn the basics of how to use another popular technical indicator called the Relative Strength Index (also known as RSI). By the end of the video, you will understand how to use the RSI to identify potential overbought and oversold conditions, useful when trying to establish potential entry and exit points for trades.