Tutoriale o inwestowaniu

W LCG staramy się aby poszerzać wiedzę naszych klientów oraz pomagać im w jak najlepszym zrozumieniu rynku finansowego.

Handel CFD jest obarczony wysokim ryzykiem i może nie być odpowiedni dla każdego.
Understanding non-farm payrolls
Find out more about US non-farm payrolls and the importance of this release as a key market indicator.

You'll also find out more about how to read changes in non-farm payrolls data and how the market reacts to fluctuations.