Video giao dịch

Tại LCG, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng của mình nhằm nâng cao kiến thức giao dịch và phát triển hiểu biết của họ về thị trường

Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
Understanding non-farm payrolls
Find out more about US non-farm payrolls and the importance of this release as a key market indicator.

You'll also find out more about how to read changes in non-farm payrolls data and how the market reacts to fluctuations.