CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 71% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger.

Læringssenter for online handel

På LCG er vi forpliktet til å hjelpe våre kunder til å forbedre sine kunnskaper om handel og utvide deres kunnskap om markedene

Trading med CFD har høy risiko og er kanskje ikke egnet for alle.
Understand the Relative Strength Index
In this video you will learn the basics of how to use another popular technical indicator called the Relative Strength Index (also known as RSI). By the end of the video, you will understand how to use the RSI to identify potential overbought and oversold conditions, useful when trying to establish potential entry and exit points for trades.