Læringssenter for online handel

På LCG er vi forpliktet til å hjelpe våre kunder til å forbedre sine kunnskaper om handel og utvide deres kunnskap om markedene

Trading med CFD har høy risiko og er kanskje ikke egnet for alle.
Analysis: technical vs fundamental

Lær å forstå de viktigste forskjellene mellom teknisk og fundamental analyse samt bruk av indikatorer, oscillatorer, support og motstandslinjer og glidende gjennomsnitt.

Forstå mer om indikatortyper, som grundleggende handelsanalyser, som grunnleggende økonomiske datautgivelser, større økonomiske/politiske begivenheter og nyheter.