วิดิโอเทรดดิ้ง

ที่ LCG พวกเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านการซื้อขายและความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสำหรับลูกค้าของเรา

การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
Understand the Relative Strength Index
In this video you will learn the basics of how to use another popular technical indicator called the Relative Strength Index (also known as RSI). By the end of the video, you will understand how to use the RSI to identify potential overbought and oversold conditions, useful when trying to establish potential entry and exit points for trades.