Czym są kontrakty CFD?

Kontrakty różnicowe (CFD) to finansowe instrumenty pochodne, które pozwalają inwestorom na spekulowanie co do możliwego wzrostu lub spadku ceny danego instrumentu bez brania odpowiedzialności za bazowy składnik aktywów. W ostatnich latach wzrosła popularność kontraktów różnicowych, umożliwiając inwestorom detalicznym inwestowanie w różne instrumenty finansowe, w tym Forex, akcje, indeksy i towary przez Internet przy niewielkim kapitale początkowym z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

KORZYŚCI Z HANDLU KONTRAKTAMI CFD

Ponieważ kontrakty różnicowe są instrumentami pochodnymi, osiągnięte zyski są zwolnione z obciążeń związanych z tradycyjnym handlem, takich jak opłata skarbowa. Obrót CFD pozwala także inwestorom na wykorzystywanie dźwigni na poziomie wyższym niż w przypadku tradycyjnego handlu, co oznacza, że do otwarcia pozycji na rynku wymagana jest niższa kwota pierwszej inwestycji.

KORZYŚCI Z HANDLU KONTRAKTAMI CFD

Kolejną zaletą jest to, że dzięki współpracy z internetowymi brokerami CFD, takimi jak London Capital Group (LCG), inwestorzy mają dostęp do wielu klas aktywów z jednego konta inwestycyjnego. Umożliwia to inwestorom zajmowanie pozycji w odniesieniu do asortymentu instrumentów finansowych bez konieczności obsługi wielu kont i ponoszenia opłat za każde z nich. Inwestorzy mogą w ten sposób łatwo urozmaicać swoje portfolio z jednego konta poprzez inwestowanie w waluty, złoto, ropę naftową, akcje firmy i wiele innych instrumentów.

Dzięki kontraktom różnicowym CFD inwestorzy mogą także osiągać zyski zarówno na rynkach notujących zwyżki, jak i spadki. Jest tak ze względu na możliwość przeprowadzania zarówno kupna (długa pozycja), jak i sprzedaży (krótka pozycja) podczas obrotu kontraktami różnicowymi, co zapewnia inwestorom dodatkowe sposoby osiągania zysków w porównaniu z tradycyjnymi metodami inwestowania.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z HANDLEM KONTRAKTAMI CFD

Mimo że handel kontraktami CFD ma liczne korzyści, wiąże się z nim także pewne ryzyko. Ze względu na charakter instrumentów pochodnych i fakt, że obrót nimi odbywa się z dźwignią finansową na wyższych poziomach, niedoświadczeni inwestorzy mogą szybko stracić cały zainwestowany kapitał.

Przed rozpoczęciem obrotu CFD inwestor powinien szczegółowo poznać sposób funkcjonowania instrumentów pochodnych i związane z nimi nieodłączne ryzyko. Przed wejściem na rynek ważne jest sformułowanie odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem, a także poświęcenie czasu na inwestowanie na koncie demonstracyjnym, które zapewnia możliwość zbudowania skutecznej strategii w otoczeniu nieobciążonym ryzykiem.

Dlaczego warto przeprowadzać transakcje z CFD z udziałem LCG?

Obrót ponad 7000 instrumentów
Obrót ponad 7000 instrumentów
Niskie spready od 0,2 pips
Niskie spready od 0,2 pips
Doskonała realizacja zleceń
Doskonała realizacja zleceń
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki