Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 78% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Mediacenter

Bläddra bland våra senaste nyheter och pressmeddelanden

Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
LCG reports sharp increase of revenues

LCG har tillkännagivit resultatförbättringar under första halvåret 2016. Företaget har tredubblat sitt bruttoresultat, som steg till 9,2 miljoner pund under första halvåret 2016, en ökning från drygt 3 miljoner pund föregående år.


Årets intäkter för samma period har också rapporterats ha ökat med 110 procent till 11,2 miljoner pund, från 5,3 miljoner pund under första halvåret 2015. LCG:s justerade förluster före skatt uppgick till 3,4 miljoner pund, en ytterligare förbättring från 8,5 miljon pund.


Företaget visar tecken på att plocka upp fart efter ett rebranding-initiativ som inleddes i januari 2016, samt en nyligen genomförd teknisk översyn och införandet av en ny egenutvecklad handelsplattform, LCG Trader.


LCG har också meddelat tillväxt i sin kundbas, där genomsnittligt antal nyregistrerade och finansierade konton har ökat med 15 procent till 325 per månad. Engagemang för företagets befintliga kundbas stiger även det, där totalt antal aktiva kunder varje månad ökat med 2% jämfört med föregående år, till 4 141.


Dessa siffror är mycket uppmuntrande, särskilt med tanke på årets något dämpade handelslandskap, som har präglats av låg volatilitet samt osäkerhet på marknaden. LCG har visat förmåga att uppvisa tillväxt under sämre handelsvillkor och är nu redo att konsolidera dessa vinster genom att gå efter en större marknadsandel.