Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 71% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Handelsordlista

A-Ö med valutahandelstermer och slang

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Algoritmisk handel
En algoritm är en uppsättning instruktioner som ska följas stegvis av en dator. Algoritmisk handel är användningen av algoritmer för att automatiskt öppna och stänga handel enligt fördefinierade parametrar. Exempelvis kan en algoritm programmeras för att se överköpta och översålda villkor för en given marknad och automatiskt öppna och stänga positioner när vissa kriterier är uppfyllda.

Arbitrage
Arbitrage är när handlare utnyttjar prisineffektivitet mellan marknaderna. Om du till exempel blir medveten om att en viss tillgång säljs till ett högre pris på marknad A än du kan köpa den för på marknad B och köper den till billigare pris och säljer den på den dyrare marknaden skulle det vara ett exempel på arbitrage. I praktiken blir arbitrage svårare att dra nytta av ju mer sammankopplade marknaderna blir.

Asiatisk session
Den globala valutamarknaden är öppen 24/5 och är uppdelad i tre handelssessioner varje dag. Dessa sessioner hänvisar till olika delar av världen då de öppnas och stängs för handel under hela 24-timmarsperioden. Den asiatiska sessionen är den första som öppnas efter helgen, den pågår mellan kl. 11.00 och 8.00 GMT och omfattar länder som Nya Zeeland, Australien, Japan, Kina och Ryssland.

Aussie
Aussie är ett smeknamn som handlare använder när man hänvisar till den australiska dollarn.
B
Basvaluta
Valutor är noterade i par. Basvalutan är den första valutan i ett valutapar. I EURUSD-paret är till exempel basvalutan Euro. Växelkursen anger hur mycket av den andra valutan i paret du behöver för att köpa en enda enhet i den första valutan. En EURUSD-växelkurs på 1,14 innebär att du måste spendera 1 dollar och 14 cent för att köpa 1 Euro.

Baissemarknad
En baissemarknad, eller björnmarknad, är en marknad som konsekvent har minskat i värde. Marknadssentimentet på en baissemarknad är negativt, handlarna väljer att sälja de tillgångar som de har, vilket medför att ytterligare prisfall är nära förestående. Baissemarknaderna är av en självförevigande art, eftersom utbredd försäljning leder till ytterligare försäljning. Detta inträffar tills den aktuella marknaden blir översåld och därigenom en attraktiv investeringsmöjlighet igen.

Baissevändning
Baissesentiment är den negativa känslan kring en tillgång eller hela marknaden. Sådant sentiment följs vanligtvis av utbredd försäljning, vilket leder till att priserna sjunker vilket kan leda till en baissemarknad om försäljningen upprätthålls.

Bollinger-band
Bollinger-band är en typ av indikator som används inom teknisk analys. Den utvecklades av John Bollinger och klassificeras som en volatilitetsindikator. I huvudsak jämför Bollinger-band nuvarande högsta- och lägstanoteringar med historiska prisutvecklingar. Bollinger-band beräknas med hjälp av en glidande medelvärdeslinje och två band, inritade en standardavvikelse ovanför och en standardavvikelse under denna glidande medelvärdeslinje. När banden är långt ifrån varandra anses volatiliteten vara hög. När de rör sig närmare varandra och nästan vidrör den glidande medelvärdeslinjen anses volatiliteten vara låg. Många handlare använder Bollinger-band för att indikera överköpta och översålda villkor. Om en tillgångs pris konsekvent rör antingen det övre eller det nedre bandet anses det vara ett tecken på att tillgången är överköpt respektive översåld, och därmed sannolikt att vända.

Breakout
En breakout inträffar när ett värdepappers pris plötsligt bryter ny mark. Termen används oftast för att beskriva en positiv förflyttning, där prisutvecklingen skjuter genom ett känt område av motstånd, vilket gör att värdepappret kan handlas till ett högre pris.

BNP (Bruttonationalprodukt)
BNP är kanske den viktigaste ekonomiska indikatorn för ett lands ekonomiska hälsa. Bruttonationalprodukt är det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras av ett land, justerat för inflation. De flesta länder släpper sina BNP-siffror kvartalsvis i tre olika versioner, en preliminär rapport, en andra något reviderad uppskattning och en slutlig version. Självklart är den slutliga versionen den mest exakta, men den preliminära versionen är den som tenderar att leda till mest handelsaktivitet.
C
Cable
“The cable” (kabeln) är smeknamnet som handlare använder för att hänvisa till GBPUSD-växelkursen. Namnet kommer från kablarna som lades mellan Storbritannien och USA i mitten av 1800-talet, vilket möjliggjorde att GBPUSD-växelkurserna hölls synkroniserade mellan de två länderna via telegraf.

Candlestick-diagram
Candlestick-diagram är den överlägset populäraste diagramtypen som används av handlare världen över. Deras historia går tillbaka till japanska handlare från 1800-talet, som använde dem för att rita in det fluktuerande priset på ris. Varje ljus representerar den prisrörelse som har ägt rum under en viss tid och inkluderar den periodens öppnings-, stängnings-, högsta och lägsta priser. Ljus består av en kropp (den rektangulära delen) och en veke (linjerna som sträcker sig över och under kroppen). Övre och nedre delen av varje rektangel representerar öppnings- och stängningskurserna, medan vekarna ovanför och under kroppen representerar högsta- och lägstanoteringarna som nåddes inom den angivna perioden.

Carry-handel
Carry-handel utnyttjar ränteskillnader mellan valutor. Carry-handel innebär vanligtvis att man säljer en valuta med låg räntesats på marginal och använder intäkterna för att köpa en annan valuta med högre ränta.

CFD (Contract for Difference)
Ett contract for difference är ett typ av finansiellt instrument som gör det möjligt för handlare att spekulera på en tillgång utan att behöva köpa den direkt. Istället ger CFD-kontrakten dig möjlighet att handla på skillnaden mellan priset när handeln gjordes och när den slutligen stängs. CFD-kontrakts derivatkaraktär möjliggör handel med alla typer av underliggande tillgångar. LCG erbjuder för närvarande CFD på forex, aktier, index, metaller, terminer, obligationer och räntor.
D
Diagrammönster
Diagrammönster är formationer av ljus som används inom teknisk analys för att tillhandahålla köp- och säljsignaler. Tekniska analytiker har lyckats formalisera ett stort antal sådana diagrammönster och individuella ljusformer, som alla representerar en mängd underliggande marknadsförhållanden.

Dagshandel
Dagshandel, eller intradagshandel, är en handelsform som utnyttjar prisfluktuationer som uppstår under dagen. Dagshandlare tenderar att lämna sina valda marknader vid slutet av dagen, och ta sina vinster eller sina förluster. Dagshandlare är högt värderade marknadsaktörer eftersom de bidrar till likviditet och priseffektivitet på de marknader de handlar på.

Dealing Desk
En dealing desk är helt enkelt avdelningen hos en mäklare där inkommande order genomförs.

Derivat
Ett derivat är ett omsättningsbart finansiellt instrument som inte har något värde i sig själv. Derivat får sitt värde från en underliggande tillgång, till exempel guld, råolja, valutapar, aktiekurser, index, växelkurser, obligationer osv. I huvudsak kan allt med ett prisflöde handlas som derivat. Derivat gör det möjligt för handlare att spekulera på det framtida värdet av en tillgång utan att behöva köpa den direkt. Till exempel möjliggör contracts for difference (CFD) att skillnaden mellan öppnings- och stängningspriser kan handlas utan ytterligare åtaganden mellan de två parterna som deltar i handeln.

Duva
Du kommer sannolikt att höra ordet duva används för att karakterisera en centralbankman eller FOMC-medlems policyer, sentiment eller allmänna utsikter. Handlare håller inte bara koll på ekonomisk statistik, de lägger också stor vikt vid olika tillkännagivandena och de offentliga meddelande från de ekonomiska beslutsfattarna. När du hör att en viss centralbankman är en duva enligt dem, betyder det att de är positivt inställda till att hålla räntorna låga på grund av att de inte anser att inflationen är en angelägen fråga.
E
Ekonomisk kalender
Ekonomiska kalendrar används av handlare för att hålla koll på alla ekonomiska uppgifter som kommer att släppas i dagarna och veckorna framöver. Utgivandet av ekonomiska rapporter är vanligtvis en regelbunden, förutbestämd affär, så handlarna använder ekonomiska kalendrar för att veta exakt vilka uppgifter som kommer att släppas, från vilka länder och när. Detta är viktigt eftersom de aktuella uppgifterna kan påverka en handlares öppna positioner eller ge nya möjligheter.

Ekonomisk indikator
En ekonomisk indikator är en rapport om hur en ekonomi eller en viss bransch ekonomi fungerar. Ekonomiska indikatorer släpps regelbundet av centralbanker och används av handlare som en mätare av ett lands ekonomiska hälsa och framtidsutsikter.

ECN (Electronic Communication Network)
Inom forex-handel är ett Electronic Communication Network (elektroniskt kommunikationsnätverk) ett nätverk av prisflöden från olika likviditetsleverantörer, vilket gör det möjligt för handlare att få tillgång till de bästa köp- och säljkurserna som aggregeras från den likviditet som är tillgänglig för nätverket. ECN-handel används primärt av institutionella handlare och privatpersoner som handlar med stora konton, och är särskilt användbart för de som regelbundet handlar stora volymer, eftersom det gör det möjligt att utföra order till de bästa tillgängliga priserna genom de olika tillgängliga likviditetsnivåerna.

Eget kapital
Ditt egna kapital är ditt kontosaldo, plus eller minus eventuella orealiserade vinster eller förluster från alla öppna positioner du för närvarande innehar.

Europeisk session
Forex är tillgängligt för handel 24 timmar per dag, 5 dagar i veckan. Varje handelsdag är uppdelad i 3 sessioner som representerar öppettiderna i olika regioner runt om i världen. Den europeiska sessionen är handelsdagens mellansession, som blir tillgänglig när den asiatiska sessionen börjar gå mot sitt slut och innan den nordamerikanska sessionen öppnar. Den omfattar alla större europeiska valutamarknader, däribland Tyskland och Frankrike, men är vanligtvis förknippad med London, som fortfarande är det europeiska epicentret för valutahandel. Den europeiska sessionen pågår mellan 07:00 och 16:00 GMT.

Expert Advisors (EAs)
Expert Advisors är algoritmiska handelsstrategier som utvecklats specifikt för MT4-handelsplattformen. De låter dig handla automatiskt genom att omvandla dina handelsstrategier till uppsättningar av instruktioner som känns igen av plattformen. EA:s har bidragit till att göra algoritmisk handel tillgänglig för privathandlare. Idag finns det ett mycket aktivt utvecklingssamhälle samt marknad för EA, och en mängd olika verktyg för deras skapande.

Exponentiellt glidande medelvärde (Exponential Moving Average, EMA)
EMA-indikatorn används inom teknisk analys för att ge ett glidande medelvärde av de senaste X perioderna av en tillgångs prisutveckling som sedan ritas över den aktuella prisutvecklingen på ett diagram. EMA:s skiljer sig från enkla glidande medelvärden genom att ge större vikt till de senaste perioderna.

Eftersläpande indikator
Eftersläpande indikatorer är ekonomiska indikatorer som endast registrerar förändringar efter att förändringar i den bredare ekonomin har känts av. Till exempel kommer sysselsättningsgraden att fluktuera först efter andra beroende områden i ett lands ekonomisk förändring, som inflation och industriell produktion.
F
Fibonacci-rekyl
Inom teknisk analys ger Fibonacci-rekyl stöd- och motståndsnivåer på en tillgångs prisdiagram. Fibonacci-rekyl är inte bara enkla höga och låga punkter, de överensstämmer med de förhållanden som upptäcktes av Fibonacci, en matematiker från 1200-talet, och som har gett namn till indikatorn. När du ritar Fibonacci-rekyler kan du räkna med att se linjer på ditt diagram som överensstämmer med Fibonacci-nivåerna på 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% och 100%. När man går från lågt till högt representerar varje linje en möjlig stödnivå. När man går från högt till lågt representerar varje linje en möjlig motståndsnivå. Precis som med alla tekniska indikatorer kan dessa nivåer vara självuppfyllande, särskilt om tillräckligt många handlare på samma marknad följer dem.

Flytande vinst och förlust
Flytande vinst och förlust är de pengar du antingen har fått eller förlorat, beroende på nuvarande prisutveckling för dina öppna affärer. Det kallas flytande eftersom vinster eller förluster ännu inte har låsts in eftersom den aktuella handeln fortfarande är aktiv.

FOMO
FOMO är en av en ny typ av slangliknande akronymer som används av en yngre generation av online-handlare. FOMO står för Fear of Missing Out (rädslan att missa något), och används för att referera till masskollektivt köp eller sälj som ofta äger rum när en tillgång snabbt stiger eller faller i pris. FOMO anses vara ett negativt drag för handlare och ett som de måste arbeta hårt för att undvika.

Fri marginal
Fri marginal avser de pengar som du för närvarande har tillgängliga som marginal. Det inkluderar inte pengar som för närvarande används för att garantera dina befintliga positioner. Ett enkelt sätt att tänka på fri marginal är att det är ditt nuvarande egna kapital minus din marginal.

FOMC (Federal Open Market Committee)
Federal Open Market Committee är den amerikanska federala centralbankens policygrupp. Gruppens mandat innefattar att rösta om huruvida räntorna ska ökas eller sänkas. När en FOMC-medlem gör ett offentligt tillkännagivande kan du förvänta dig att handlare noga väger vartenda ord för eventuella indikationer på framtida policyändringar. Följaktligen anses FOMC:s möten och tillkännagivanden vara effektiva indikatorer, särskilt för USD-handlare.

FUD
Denna akronym är ytterligare ett exempel på en handelsneologism som används främst av den yngre generationens onlinehandlare. FUD står för Fear, Uncertainty och Doubt (rädsla, osäkerhet och tvivel) och används för att beskriva uttalanden som görs offentligt för att misinformera handlare och få dem att förlora sin tro på sina positioner eller för att hävda negativa känslor om en viss tillgång. På det sättet kan det betraktas som motsatsen till FOMO.

Fundamental analys
Fundamental analys är en typ av marknadsanalys som tar som ett grundläggande antagande att en tillgång alltid är antingen övervärderad eller undervärderad. Enligt fundamental analys rör sig tillgångarna alltid mot sitt verkliga värde genom att ständigt ta hänsyn till och prissätta sig mot allt som pågår globalt. Fundamentala analytiker fokuserar främst på externa faktorer, att hålla sig a jour med aktuella utvecklingar och geopolitiska nyheter samt de ekonomiska rapporterna och prognoserna som påverkar de marknader de handlar på.
G
GTC (Good Till Cancelled)
En GTC-order är en typ av väntande order som anses vara aktiv tills den fylls eller annulleras.

GTD (Good Till Date/Time)
En GTD-order är en typ av väntande order som anses vara aktiv tills ett förutbestämt datum och tid, varefter den automatiskt annulleras.

Guppy
Guppy är ett smeknamn som används av handlare för att hänvisa till valutaparet GBPJPY.
H
Hök
Ordet hök används för att karakterisera en centralbankmans, FOMC-medlems eller annan ekonomiska policyförfattares känslor och sentiment. De offentliga tillkännagivandena från sådana inflytelserika personer följs noga av handlare för eventuella indikationer på policyförändringar. När de kallas hökar eller räntehökar i sina utsikter betyder det att de är positiva till att höja räntorna för att motverka inflationstrycket.

Hedging
Hedging är en metod som används för att minska risken för utsatthet för ett visst värdepapper. Historiskt har guld varit en effektiv hedging mot valutarisk eftersom det anses vara en relativt stabil värdebevarare. Även terminer används för att hedga mot risken att behöva köpa en viss råvara eller ett instrument till ett högre pris eller att behöva sälja det till ett reducerat pris vid ett senare tillfälle. I huvudsak är hedging att skydda sig mot risk, ofta genom att investera i en annan tillgång som är omvänt korrelerad med den som du utsätts för risk med.

Haussemarknad
Haussemarknader, eller tjurmarknader, föreligger när priserna ständigt stiger under en långvarig tid. Marknadssentimentet på haussemarknader är överväldigande positivt, då handlare köper tillgångar i hopp om att de fortsätter att stiga i värde. Haussemarknader är ofta självförevigande och kan vara extremt utsatta för bildandet av bubblor, eftersom fler handlare flockar till samma värdepapper.

Haussevändning
En haussevändning sker när en tillgång som har fallit når en botten och sedan börjar handlas till högre pris igen.

Haussesentiment
Haussesentiment är i huvudsak den positiva känsla som omger en enskild tillgång eller en hel marknad, vilket gör att handlare vill investera.

Hävstång
Hävstång är användningen av lånat kapital för att kontrollera en investering som är större i värde än mängden tillgängligt kapital. Inom CFD-handel är användning av hävstång räntefritt, så det anses inte vara ett typiskt lån. Hävstång presenteras normalt som ett förhållande, till exempel med hjälp av hävstång på 1:10 kan du investera i en position som är värd tio gånger så mycket som ditt tillgängliga kapital. Medan användningen av hävstång kan förstärka dina vinster, kan det också ha samma effekt på dina förluster om din handel rör sig mot dig.
I
Index
Index är samlingar av värdepapper som representerar det aggregerade resultatet av hela marknadssegmentet eller aktiemarknaden. Till exempel följer FTSE 100 (ofta kallad UK 100) resultatet för de 100 största företagen som handlas på Londonbörsen. På samma sätt följer DAX (ofta kallad Germany 30) värdet på 30 av de största tyska företagen som handlas på Frankfurtbörsen. Index är en viktig indikator för ett lands ekonomiska hälsa eller vissa branscher i sin ekonomi.

Industriell produktion
Industriell produktion är en viktig ekonomisk indikator som följer det totala värdet som producerats av varje lands industrisektor. Anledningen till att det är så viktigt för handlare är att mycket kan avgöras om ett lands ekonomiska hälsa bara genom att titta på industriproduktionen. Detta beror på att andra delar av ekonomin, till exempel sysselsättning, intäkter och BNP, är nära relaterade till och beroende av industriproduktionen.

Ingångsorder
En ingångsorder är en instruktion om att öppna en order å dina vägnar när priset når en viss nivå som du har förutbestämt. En ingångsorder förblir aktiv tills villkoren du har angett uppfylls, varefter den utförs och din position kommer öppnas.
K
Kiwi
Kiwi är ett smeknamn som används av handlare för att hänvisa till Nya Zeelands dollar.

Köp-/sälj-spread
Köp-/sälj-spread är skillnaden mellan det lägsta priset som säljarna är villiga att godkänna för att sälja ett visst värdepapper och det högsta priset som köparna är villiga att betala för samma värdepapper. Ett enkelt sätt att komma ihåg denna köp-/säljdynamik är att om du säljer får du köpkursen (bid price), medan om du köper får du säljkursen (ask price).

Köpkurs
Som handlare kommer du att få två prisnoteringar för alla värdepapper du handlar. Köpkursen är det högsta priset som köparna är villiga att betala. Säljpriset är det lägsta priset som säljarna är villiga att godkänna för att sälja samma värdepapper. När du säljer får du köpkursen.

KPI (Konsumentprisindex)
Konsumentprisindexet är en ekonomisk indikator som vanligtvis släpps månadsvis. Det spårar det förändrade värdet av varor och tjänster som konsumenterna köper inom ett land. Inflationen är nära kopplad till värdet av ett lands valuta eftersom centralbankerna kan höja räntorna för att motverka den stigande inflationen. KPI anses av handlare vara en viktig indikator, eftersom stigande konsumentpriser är en av de mest exakta indikatorerna för inflation inom ett land. När ett lands KPI-data publiceras och är lägre än väntat anses det vara ett gott tecken för landets valuta.

Kryptovalutor
Kryptovalutor är en relativt ny typ av digital valuta, som möjliggör överföring av tokens mellan parter via internet utan några mellanhänder. De består i allmänhet av en offentlig huvudbok för transaktioner, där alla noder på nätverket är överens om ställningen genom användning av någon form av konsensusalgoritm. Bitcoin var den första riktigt decentraliserade kryptovalutan och har funnits sedan 2008. Hittills finns det över 700 olika kryptovalutor, även kallat Altcoins.
L
Ledande indikator
Ledande indikatorer är ekonomiska indikatorer som registrerar förändringar som snart kommer att märkas i ett lands ekonomi överlag. Landets penningmängd och tillverkningsorder anses vara ledande indikatorer eftersom de oundvikligen kommer att påverka andra delar av ekonomin.

LCG Trader
LCG Trader är LCG:s egenutvecklade handelsplattform. Den har utvecklat specifikt för att hantera tusentals symboler på samma gång, och är en av få handelsplattformar för verklig multi-asset handel på marknaden. Den är också helt webbaserad, vilket gör det möjligt för handlare att få tillgång till sina handelskonton och hantera sina positioner från webbläsaren på nästan vilken enhet som helst, var de än befinner sig.

Limitorder
En limitorder är en instruktion om att antingen köpa eller sälja när priset når en fördefinierad nivå. För en köp-limitorder skulle instruktionen vara att utföra ordern till priset X eller lägre, för en sälj-limitorder skulle det vara att utföra ordern till priset X eller högre. Limitorder är ett bra sätt att förhindra slippage eftersom de i princip garanterar att handel kommer att ske enligt vissa prisparametrar eller inte alls. Nackdelen med att placera limitorder är att de i riskfyllda marknader riskerar att inte fyllas.

Likvidera
Inom handel betyder likvidering helt enkelt att stänga en öppen position för att antingen låsa in vinsten eller begränsa förlusten.

Likviditet
Likviditet avser hur många köpare och säljare som aktivt deltar på en marknad. Ju fler köpare och säljare, desto mer av en tillgång är tillgänglig för handel. Mycket likvida marknader kan hantera en hel del köp- och säljaktivitet utan att priset väsentligt stiger eller faller.

Lång position
En lång position betyder att köpa en tillgång under antagandet att den kommer öka i värde. Ett enkelt sätt att komma ihåg detta är att köpa är att gå långt.

Loonie
Loonie är ett smeknamn som används av handlare för den kanadensiska dollarn. Namnet härrör från den svartnäbbade islom (common loon) som finns på de kanadensiska en-dollarsmynten.

Lot
Inom forexhandel avser 1 lot 100 000 enheter av basvalutan i ett valutapar.

Likviditetsgarant
En likviditetsgarant (på engelska Market Maker) är någon form av mäklarverksamhet som för samman köpare och säljare, vilket underlättar genomförandet av transaktioner mellan dem. Termen har under de senaste åren missbrukats av online-forexmäklare som har försökt övertyga sina kunder om att alla affärer skickas till interbankmarknaden och att inga internaliseras. Detta har sällan varit sant, särskilt i kölvattnet av den senaste SNB-händelsen, vilket ledde till att många mäklare antingen lämnat branschen eller gått tillbaka till en likviditetsgarantmodell, om än i hemlighet. Sanningen är att en marknad görs när en köpare och en säljare förs samman.

Lägsta anbudsränta
Den lägsta anbudsräntan är en av de viktigaste händelserna i den europeiska ekonomiska kalendern, och följs noga av EUR-handlare. Siffrorna avser Europas huvudsakliga refinansieringsränta, som fastställs månadsvis av ECB (Europeiska centralbanken) och används som grund för alla andra räntor inom euroområdet. Intressant nog orsakar tillkännagivelsen i sig normalt inte mycket rörelse då den vanligtvis förväntas och prissätts innan den faktiskt släpps. ECB:s presskonferens som följer kan emellertid få stor inverkan på euro-marknaderna då handlare från hela världen försöker tyda ECB-ordförandens utsikter.
M
MACD (Moving Average Convergence Divergence, Glidande medelvärde konvergens divergens)
MACD är en populär teknisk indikator som används inom teknisk analys som en trend- och momentumindikator. MACD beräknas med hjälp av tre separata glidande medelvärden. Det första är MACD-linjen, som beräknas genom subtrahering av det 26-periodiga exponentiella glidande medelvärdet från det 12-periodiga exponentiella glidande medelvärdet med hjälp av stängningskurser. Detta ritas sedan in över en "signallinje" för att bilda ett histogram som vanligtvis visas under huvuddiagrammet. Signallinjen beräknas genom att ta en 9-perioders EMA av ovanstående MACD-linje. Handlare föredrar att använda MACD på marknader med starka trender, då det verkar fungera bra vid signalförändringar gällande styrka och riktning under dessa förhållanden.

Marginal
Marginal är i huvudsak mängden av ditt handelskontosaldo som måste låsas in som säkerhet för att garantera dina öppna positioner. Marginal presenteras vanligtvis som en procentandel och kopplas till hävstång, eftersom ju mer hävstång du använder, desto mindre pengar behöver du lägga ut som marginal. Till exempel motsvarar ett 2 % marginalkrav att använda 1:50 hävstångseffekt, ett 1 % marginalkrav motsvarar användningen av 1:100 hävstångseffekt och så vidare.

Margin call
Margin calls tas emot när du inte längre har tillräckligt med kapital som marginal för att garantera dina öppna positioner. Detta kan inträffa när du har en handel som har gått emot dig och hotar att ge dig ett negativt saldo. När din marginal är 100% innebär det att hela ditt tillgängliga kapital för närvarande används, så att inga ytterligare positioner kan öppnas eller ytterligare förluster får uppstå. De flesta mäklare kommer att ge dig ett margin call innan detta inträffar, vilket ger dig möjlighet att sätta in mer pengar för att behålla dina positioner. Om du inte gör detta kommer de att börja stänga dina öppna positioner, vanligtvis med start av de mest olönsamma.

Marknadsdjup
Marknadsdjup är en term som används för att beskriva hur stor en tillgångs orderbok är. Med andra ord, hur många köp- och sälj-limitorder finns tillgängliga för utförande, samt hur stor volym dessa order representerar. En djup marknad är en som kan hantera en stor tillströmning av antingen köp- eller sälj-marknadsorder utan att priset förändras väsentligt i någon riktning.

Marknadsorder
En marknadsorder är helt enkelt en order som exekveras till det aktuella marknadspriset, det ögonblick du bestämmer dig för att köpa eller sälja.

Micro-lot
En micro-lot är en hundradels lot, vilket inom forexhandel är lika med 1000 enheter av basvalutan i fråga. Micro-lots har introducerats för att göra handel med CFD mer tillgänglig, speciellt för de som föredrar att handla mindre volymer.

Mini-lot
En mini-lot är en tiondels lot, vilket inom forexhandel är lika med 10 000 enheter av basvalutan i fråga.

MetaTrader 4
MetaTrader4, eller MT4 som den vanligtvis kallas, är en handelsplattform som utvecklats av MetaQuotes Software för onlineforexbranschen. Den släpptes år 2005 men är fortfarande en av de mest populära plattformarna bland forexhandlare, trots att efterföljaren, MetaTrader 5, släpptes år 2010.

Mäklare
Inom finans för mäklare samman köpare och säljare, så att de kan handla med varandra och effektivt skapa en marknad. Mäklare får provision för all handel de utför alternativt ett pålägg på köp-/säljkursens spread som erbjuds kunderna.
N
NFP (Non-Farm Payroll)
Non-Farm Payroll är en mycket inflytelserik ekonomisk indikator som fokuserar på den amerikanska arbetsmarknadens tillstånd. Exklusive jordbruksarbetare, privata hushållsarbetare och de som arbetar för ideella organisationer visar siffrorna huruvida den amerikanska arbetsmarknaden har ökat eller krympt under föregående månad och med hur många enskilda löner. De slutliga siffrorna släpps den första fredagen i varje månad av Bureau of Labor Statistics och är en av höjdpunkterna i den ekonomiska kalendern för USD-handlare.

North American Session
Den globala valutamarknaden är aktiv 24/5, där varje 24-timmarsdag är uppdelad i tre överlappande sessioner. Dessa sessioner börjar när valutabörser i olika länder runt om i världen slår upp sina dörrar för en ny arbetsdag. Den nordamerikanska sessionen är den sista sessionen på dagen, som öppnar flera timmar efter det att den asiatiska sessionen har stängts och halvvägs genom den europeiska sessionen. Även om dess centrum utan är tvekan New York, påverkas den också av handelsaktiviteter i Kanada, Mexiko och flera sydamerikanska länder.
O

Obligation
Obligationer är räntebärande värdepapper som låter en emittent låna pengar i utbyte mot räntebetalningar under hela livscykeln för obligationslånet. Lånet betalas av emittenten när det aktuella lånet förfaller. Obligationer utfärdas av en mängd olika enheter, inklusive regeringar, företag och lokala myndigheter. Efterfrågan på en obligation kommer att fluktuera under livslängden då räntorna ändras. Om ett obligationslån betalar mer än den gällande räntan kommer investerare att flocka till obligationen i fråga och driva upp priset tills dess effektiva ränta ligger i nivå med den rådande räntan. Om å andra sidan räntorna stiger högre än vad obligationen betalar ut, kommer obligationsinnehavarna att sälja obligationen och därigenom sänka priset tills dess att ränteutbetalningarna är lika med den rådande räntan.
Option
Options are a class of financial instrument that give the right, without any obligation, to either buy or sell a certain financial asset, at an agreed upon price, on a specific date. A “call” is an order to purchase, making the owner of this option a “holder”. A “put” is an order to sell, making the owner of this option a “writer”.

Order
An order is simply the instruction that a trader gives to a brokerage to buy or sell a certain a quantity of a security.

Oscillator
An oscillator is a type mathematical tool used in technical analysis to identify overbought and oversold conditions of an asset. Relative Strength Index, which is one of the most popular technical indicators, is an oscillator.
P
Parabolic SAR
Parabolic SAR is a technical indicator that is commonly used in trending markets to signal optimal points of entry and exit. Taking as a given that trends cannot continue indefinitely, it seeks to identify trend reversal points. It does this by placing dots either above or below the current price action in order to indicate whether bears or bulls are in control. Parabolic SAR is particularly useful to short term traders as it performs best at anticipating short-lived changes in direction.

Pending Order
A pending order is an instruction given by a trader to open or close a position only when the price reaches a certain level. There are two types of pending orders, limit orders and stop orders.

Period
Period refers to the time frame an asset is being charted at. On a candlestick chart, a period simply refers to the amount of time represented by each candlestick. Modern trading platforms allow you to chart at a range of different time frames, from as little as 1 minute per candlestick all the way up to 1 month.

Pip
Pip is an acronym for “percentage in point”, which refers to the smallest decimal unit of a currency pair. Traditionally this has been the fourth decimal place for most currencies, a notable exception being the Japanese yen, which has historically been charted to the second decimal place. Most modern brokerages now use a fifth decimal place for the majority of the currencies they offer and a third decimal place for JPY. This extra decimal place is often referred to as a precision point.

Pip Value
Pip value is how much each pip movement is worth to you in a given currency trade. It is important to know this figure as it can help you to set take profit and stop loss targets.

Pivot Point
A pivot point is a technical indicator used by traders to identify the direction of the general trend. Pivot points are calculated by averaging out the previous high, low and closing prices and then plotting the result over current price action. If current trading activity is taking place above the pivot point in question, then the trend is thought to be bullish, if trading is taking place bellow the pivot point in question then the trend is thought to be bearish.

Purchasing Managers’ Index (PMI)
Purchasing Managers’ Index is an influential economic indicator that is calculated by taking the survey responses of a large sample of purchasing managers. The respondents to the survey are asked about the general business conditions of their industry. The indicator itself comes in as a figure that is either above or below 50.0. A PMI above 50.0 indicates a sector that is growing, whereas a PMI figure below 50.0 refers to an industry that is shrinking. PMI is a leading indicator as the implications of its findings have usually yet to trickle down into the broader economy.

Producer Price Index (PPI)
The Producer Price Index is an important technical indicator that focuses on the fluctuating prices of wholesale goods and services available to producers. PPI is released on a monthly basis and is considered a leading indicator, due to the trickle down effect of the prices it tracks on the broader economy. PPI is an important gauge of inflation due to the fact that rising prices for producers are normally passed on to consumers.

Price Channel
Price channels are simply the price action that takes place within an upper and lower boundary on a chart. These upper and lower bounds are arbitrarily drawn by traders using recent high and low points as a guide.

Profit and Loss (P&L)
Profit and loss is the most important measure of a trader's performance. It is calculated by taking the sum total of all profits and dividing them by the sum total of all losses. If the result is a number that is greater than 1, the strategy being employed is deemed to be profitable. If the result is a number that is equal to or less than 1, then the strategy is at best breaking even.

Portfolio
A portfolio is a collection of securities that is held by an investor. It is considered prudent to have as diverse a portfolio as possible to protect against unforeseen downturns in individual markets.

Position Trader
Position traders do not concern themselves with the short term fluctuations affecting the securities that they trade. Position traders generally have a longer term outlook and are interested in fundamental trends, opting to hold on to an asset for months or even years at a time until their position is deemed to have “matured”. A position trader's style can be said to be diametrically opposed to that of a day trader.

Provision
Provisionen är en avgift som debiteras av en mäklare, vanligtvis per transaktionsbasis.
R
Rally
A rally is a rapid and sustained upward movement in the price action of an asset. On many occasions a rally will catch traders by surprise by starting on what looks like a slight downturn. Rallies are characterised by an abundance of buyers in a market and a shortage of sellers.

Real Body
In technical analysis, real body refers to the main part of a candlestick, excluding the wick. This is the rectangular part of each candle on a candlestick chart that represents the opening and closing prices of the asset being charted.

REKT
REKT is slang term used by online traders. It is an abbreviation of the word “wrecked” and refers to what happens when a position goes so far against you that the capital you have invested is effectively lost.

Re-quote
Brokers give re-quotes when the requested price a trader is trying to execute a trade at is no longer available. This typically occurs in fast moving, volatile markets. In these instances a new price is re-quoted to the trader, which is ordinarily higher for a buy trade and lower for a sell trade. Limit orders are a useful way to avoid re-quotes, however they come with their own risks as in volatile markets the may not be executed at all.

Resistance
Resistance is any price level that an asset's price seems to be having difficulty trading above. Traders normally plot resistance lines on an asset's price chart by taking recent high points that price action consistently seems to fail to break above. The more a resistance level fails to be broken, the stronger it becomes in the minds of traders. When a resistance level is finally broken it tends to become a new line of support.

Retail Sales
Retail Sales is a highly influential economic indicator that follows the monthly changes in the retail sales of an economy. The fact that retail sales account for such a large percentage of economic activity makes this indicator extremely important to traders and a good indication of the health of an economy. US retail sales are divided into two separate reports, retail sales and core retail sales, the latter excluding car sales as these large value items are thought to obscure the underlying trends.

Retracement
A retracement occurs when the price action of an asset begins to move in the opposite direction of the established trend.

Reversal
A reversal is a complete change of direction in an asset's underlying trend. Where as retracements are considered short-lived, reversals signal the end of the old trend and the beginning of a new one.

Risk Appetite
Risk appetite refers to an investor's willingness to include what are deemed to be risky assets in his or her portfolio.

Risk Aversion
Risk aversion refers to an investor's unwillingness to include what are deemed to be risky assets in his or her portfolio.

Risk Capital
Risk capital is the amount of capital that a trader has earmarked for investment purposes.

Rollover
In forex trading, positions that are kept overnight have to be rolled over. This is due to the way that banking institutions have historically settled with each other. In retail trading, forex is traded as contracts for difference (CFDs), with delivery never actually taking place. Instead, delivery is deferred indefinitely until a position is closed. Overnight positions are rolled over, which entails being closed and reopened at the original price plus or minus the swap, which is the difference between the interest rates of the currencies being traded.

Relative Strength Index (RSI)
RSI is a popular technical indicator that is used to identify overbought and oversold conditions. RSI is an oscillator that is calculated by giving the current price action a value between 0 and 100 depending on how it compares to the price action of the last 14 periods. This is displayed in a separate graph below the main price chart. A value of 70 and above is considered evidence of overbought conditions. A value of 30 and below is considered evidence of oversold conditions. Traders use these values to signal entry and exit points as well as attempting to identify trend reversals.

Råvara
Råvaror säjs vanligtvis finnas i två olika sorter, hårda och mjuka. Hårda råvaror är de som extraheras från marken, såsom ädelmetaller och råolja. Mjuka råvaror är de som odlas och skördas, såsom kaffe, socker och vete. För att råvaror ska kunna omsättas på en börs måste de vara certifierade som av standardiserad kvalitet och kvantitet. På så sätt kan de betraktas som utbytbara med andra varor av samma slag som kommer från en annan producent. Denna standardisering, även känd som en "baskvalitet", är i huvudsak vad som gör att råvaror kan handlas på moderna börser.
S
Scalping
Scalping is the practise of trading at short term intervals. Traders who employ scalping strategies will typically enter and exit a market multiple times in order to take advantage of very small price swings. This can be done manually, or through the use of trading algorithms that have been programmed to repeatedly buy and sell when certain conditions are met.

Sentiment
Sentiment can be described as the collective feeling of all participants trading in a security, market or an entire economy. Sentiment is often described as being “bullish” or “bearish”, depending on whether it is positive or negative, respectively. Policy makers can also be described as being “hawkish” when they favour interest rate hikes and “doveish” when they advocate leaving interest rates as they are or lowering them. Sentiment alone can move asset prices a great deal without any basic change in fundamental conditions. Such moves, however, are often relatively short lived as the pull of fundamental factors is eventually reasserted.

Sentiment Indicator
Sentiment indicators differ from conventional economic indicators in that they are determined by survey results rather than economic statistics. This class of economic indicator is informed by the attitudes of certain key groups such as consumers and purchasing managers.

Share
Also known as stock or equity, a share is a type of security that entitles the owner to a small fraction of a publicly listed company, as well as a piece of its earnings in the form of a dividend. Shares are publicly traded on exchanges and also as CFD contracts that allow traders to speculate on a share's fluctuating price without taking possession of it.

Short Position
A short position, also known as “going short” or “shorting” is the act of selling an asset under the assumption that it is due to fall in value. A simple way to remember this is that to sell is to go short.

Simple Moving Average (SMA)
Simple moving averages are used in technical analysis to contrast current price action with an average of previous price movements. SMAs are calculated by adding the data of a given number of periods and dividing by that number. One of the weaknesses of this type of moving average is that all data are weighted equally, regardless of how old.

Slippage
Slippage is the difference, usually calculated in pips, between the price you as a trader expect to be filled at when you press to buy or sell, and the price your order is actually executed at. While not much of an issue in highly liquid markets, volatility and the drop in liquidity that often ensues, can lead to orders being slipped when the price you have decided to trade on is no longer available.

Spike
A spike is a momentary jump or drop in the value of an asset.

Spot
Spot refers to the current, “on the spot” cash price that an asset is available for purchase. This is in contrast with futures, forwards or options that are traded for future delivery.

Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator is a technical indicator used by traders to plot current price action over the range of recent highs and lows. The indicator is used to identify overbought and oversold conditions as well as signalling bullish/bearish divergences.

Stock
Also known as a share or equity, a stock is a type of security that entitles the owner to a small fraction of a publicly listed company, as well as a piece of its earnings in the form of a dividend. Stocks are publicly traded on exchanges, but also as CFD contracts that allow traders to speculate on a stock's fluctuating price without taking possession of it.

Stop-Loss Order
A stop-loss order is a type of order that attempts to limit a trader's losses in the event that the market they are trading moves against them. It's essentially an instruction to automatically sell at a slight loss in order to avoid greater losses in the event of a fast moving market.

Stop Order
A stop order is an instruction to open a position only when the price goes beyond a certain level. In this way you can ensure that you receive your chosen entry price or better. Once your chosen price level is reached, your stop order will be executed as a market order.

Support
Support is any price level that an asset's price seems to be having difficulty trading below. Traders normally plot support lines on an asset's price chart by connecting recent low points that the price has consistently failed to trade below. The more a support level fails to be broken, the stronger it becomes in the minds of traders. When a support level is finally broken it tends to become a new line of resistance.

Swap
In currency trading every position you take involves borrowing the quote currency in order to buy the base currency in the pair. Once per day, interest is payable on each of these two currencies, so a trader owes the interest rate of the borrowed currency and is owed the interest rate of the bought currency. This can either result in a positive or a negative sum depending on which of the interest rates are higher.

Swing Trading
Swing trading is a medium-term trading strategy that attempts to take advantage of emerging trends and trend reversals. Swing traders hold onto their positions for longer than scalpers or day traders, attempting to sell high and buy low as price action oscillates between these points. Changing momentum is one of the things that swing traders look for in the assets they trade.

Swissy
The Swissy is the nickname that currency traders use to affectionately refer to the Swiss franc.

Säljkurs
När du handlar kommer du att se två priser för alla tillgångar du är intresserad av, köpkursen och säljkursen. Säljkursen (även kallat ask price) är det lägsta priset säljare är villiga att sälja den aktuella tillgången till. Kort sagt, om du köper får du säljkursen.

Saldo
Ditt saldo är det belopp du har tillgängligt till på ditt handelskonto.

Stängningsorder
En stängningsorder är en instruktion om att en öppen position ska stängas när priset når en förutbestämd nivå. En stängningsorder kommer förbli aktiv tills de förhållanden du har angivit uppfylls, varefter handeln kommer att stängas.
T
Take Profit Order
A take profit order is an instruction to a broker that a profitable trade be liquidated once the price of the asset being traded has reached a specified point. This type of order is employed to lock in profits rather than holding on to the position and risking a reversal.

Technical Analysis
Technical analysis is a school of market analysis that studies the internal dynamics of an asset's price action with a view to forecasting its future movements. Technical analysts presuppose that everything that needs to be known about a given asset has already been priced in, they also take as a given that trends repeat themselves and that market participants behave similarly in similar situations. For these reasons they focus exclusively on applying mathematical tools to historical price action and studying chart patterns in order to determine whether an asset is looking bullish or bearish.

Technical Indicator
A technical indicator is a mathematical tool applied to the historical price action of an asset in order to generate possible buy and sell signals.

Tick
A tick is simply the difference between the current market price and the next price to be quoted. This is not a fixed amount as the next price can vary greatly from the current price, depending on available liquidity.

Trade Balance
Trade balance is an economic indicator that looks at the changing balance, on a month by month basis, of the goods and services imported and exported by an economy. A negative trade balance indicates that the country in question is running a trade deficit, meaning that it is importing more than it is exporting. A positive trade balance indicates that the economy in question is running a trade surplus, meaning that it is exporting more than it is importing. The reduction of a deficit or the extension of a surplus is considered positive for an economy.

Trade Deficit
A country is said to have a trade deficit, or a negative trade balance, when its total exports are worth less than its total imports.

Trade Surplus
A country is said to have a trade surplus, or a positive trade balance, when its total exports are worth more than its total imports.

Trailing Stop
Trailing stops are stop orders that dynamically adjust to recent price action, rather than statically awaiting to be triggered by price swings. For example, a trailing stop for a buy order will allow the price to rise but will only close the trade if the price drops by a certain percentage. Similarly, a trailing stop for a sell order will allow the price to drop and will only liquidate the position if the price rises by a certain percentage.

Trend
A trend is simply a pattern of either bullish or bearish price action exhibited by an asset. This happens when regardless of its short-term highs and lows the price still seems to be moving in a generally upward (bullish) or downward (bearish) direction.

Trend Line
Trend lines are plotted over recent price action in order to identify the direction of the underlying trend. Bullish trend lines are drawn diagonally over recent highs and bearish trend lines diagonally over recent lows.

Terminer
Terminsmarknaden gör det möjligt för köpare och säljare att spekulera om en tillgångs framtida värde genom att komma överens om ett fastställt framtida pris för den aktuella tillgången, som ska överföras mellan dem på ett förutbestämt senare datum. Detta gör det möjligt för en säljare av till exempel koppar att låsa in det pris som hen kommer att tjäna på det, vilket säkrar risken för att det kommer att falla i värde över tid. På liknande sätt låter det en potentiell köpare av koppar låsa in ett stabilt pris som inte kommer att ändras vid den tidpunkt då leverans av koppar krävs. Även om terminskontrakt förutsätter att vissa utbyten kommer att äga rum vid utgången av terminerna, handlas terminer också som CFD (contracts for difference), vilket gör det möjligt för handlare att spekulera på de förändrade priserna på terminsavtal utan att egentligen behöva förbinda sig att ta del av tillgången som handlas.
V
Volatility
Volatility is essentially the rapid oscillation above and below a certain mean. When there is a great deal of variation in the price of a security, particularly over short periods of time, it is considered to be experiencing volatility.

Valutapar
Alla valutor handlas i par. Detta beror på att för att köpa valuta A säljer du också valuta B (det vill säga den valuta du använder för att köpa valuta A). Den första valutan i varje par kallas basvalutan, den andra valutan i paret kallas motvaluta. Växelkursen som du ges för ett valutapar anger hur mycket av den andra valutan (motvalutan) du behöver för att köpa en enhet av den första valutan (basvalutan). Så en GBPUSD-växelkurs på 1,30 säger att du måste spendera 1,30$ för att köpa 1£.

Valutamarknad
Valutamarknaden är en global, decentraliserad marknad för handel med valutor mellan regeringar, banker, företag, fonder av olika slag och enskilda handlare. Också kallad Forex, eller FX, är det den största, mest likvida marknaden med en daglig omsättning på över 5 miljarder dollar. Denna marknad är öppen för handel 24 timmar om dagen, 5 dagar i veckan, där varje 24-timmars handelsdag delas upp i 3 sessioner, asiatiska, europeiska och nordamerikanska.
Y
Yuppy
Yuppy is a nickname that traders use to affectionately refer to the EURJPY currency pair.