CFDs เป็นสินทรัพย์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่สูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการมีเลเวอเรจเกี่ยวข้อง 71% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFDs คุณควรเข้าใจถึงการทำงานของ CFDs และคำนึงว่าคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

วิดิโอเทรดดิ้ง

ที่ LCG พวกเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านการซื้อขายและความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสำหรับลูกค้าของเรา

การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
Understanding GDP and how it's measured
Watch our How to trade GDP video to learn more about trading GDP, its importance as a key indicator and the factors that influence GDP data.