CFDs เป็นสินทรัพย์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่สูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการมีเลเวอเรจเกี่ยวข้อง 71% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFDs คุณควรเข้าใจถึงการทำงานของ CFDs และคำนึงว่าคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

วิดิโอเทรดดิ้ง

ที่ LCG พวกเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านการซื้อขายและความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสำหรับลูกค้าของเรา

การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
Risk management and trading plans

Watch our risk management and trading plans video to learn more managing risk effectively. 

See how and why a successful trading plan could make the difference to your trading and analyse the best times to trade.