CFDs เป็นสินทรัพย์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่สูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการมีเลเวอเรจเกี่ยวข้อง 71% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFDs คุณควรเข้าใจถึงการทำงานของ CFDs และคำนึงว่าคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

วิดิโอเทรดดิ้ง

ที่ LCG พวกเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านการซื้อขายและความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสำหรับลูกค้าของเรา

การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
Using support & resistance

Learn the importance of support and resistance levels, why technical traders tend to use them and exactly what they show. This video will teach you how to add them to your charts, and talk you through two common trading strategies which use them – the “bounce” and the “break”.