CFDs เป็นสินทรัพย์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่สูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการมีเลเวอเรจเกี่ยวข้อง 71% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFDs คุณควรเข้าใจถึงการทำงานของ CFDs และคำนึงว่าคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

วิดิโอเทรดดิ้ง

ที่ LCG พวกเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านการซื้อขายและความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสำหรับลูกค้าของเรา

การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
How to identify trading trends
In this video, you will learn more about how to identify trends on charts, how to set up multiple timeframes and how to draw directly onto charts.

Enhance your online trading with LCG and discover more of what is possible with our powerful new LCG Trader platform.