CFDs เป็นสินทรัพย์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่สูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการมีเลเวอเรจเกี่ยวข้อง 71% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFDs คุณควรเข้าใจถึงการทำงานของ CFDs และคำนึงว่าคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

การสัมมนา

งานสัมมนาของเราถูกจัดขึ้นทั่วโลกและครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมายตั้งแต่เหตุการณ์เกี่ยวกับการเทรดระดับโลกไปจนถึงพื้นฐานของการใช้แนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคในกลยุทธ์การเทรดของคุณ

การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
24
พ.ย.
Improve your approach to the markets with Jasper Lawler
Jasper Lawler
English