London Capital Group Limited:
Hỗ trợ Khách hàng

+44 (0) 207 456 7020

Open from Monday to Friday from 5.00 to 22.00 (GMT)

Customerservices.uk@lcg.com

Sales

+44 (0) 207 456 7072

Từ Thứ Hai 08:00 (GMT)

Đến Thứ Sáu 20:00 (GMT)

sales@lcg.com

Dealing Desk

+44 (0) 207 456 7010

Từ Chủ Nhật 22:00 (GMT)

Đến Thứ Sáu 22:00 (GMT)

Địa chỉ

London Capital Group

77 Grosvenor Street, Mayfair, London, W1K 3JR

Liên hệ để khiếu nạI về bảo vệ dữ liệu:

Nhân Viên Bảo vệ Dữ liệu: Ms. Julija Krupicoic

Email: dpouk@lcg.com

Telephone: +44 (0) 207 4567055

Vui lòng xem lại Quy trình Khiếu nại Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

London Capital Group (Cyprus) Limited
Arch. Makarios III Avenue 205,
Victory House, 5th floor, 3030, Limassol, CY
Hỗ trợ Khách hàng

+357-25266699

Open from Monday to Friday from 5.00 to 22.00 (GMT)

Customerservices.cy@lcg.com

Liên hệ để khiếu nạI về bảo vệ dữ liệu:

Nhân Viên Bảo vệ Dữ liệu: Ms. Alkistis Gkioski

Email: dpo@lcg.com

Telephone: +357-25266647

Vui lòng xem lại Quy trình Khiếu nại Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 79% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.