CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 78% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.
Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
The Day of German Unity, 3rd of October

Please find below adjustments to hours of trading around Wednesday the 3rd of October 2018 due to a public holiday in Germany. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products Trading Hours
Tues 2nd October Wed 3rd October Thurs 4th October
Germany 30 Closes 21:00 Closed Opens 07:00
Germany Midcap Normal Closed Normal
Index Differential Germany 30 -UK 100 Normal Closed Normal
Index Differential Wall St - Germany 30 Normal Closed Normal
Shares
Products Trading Hours
Tues 2nd October Wed 3rd October Thurs 4th October
German Normal Closed Normal
Bonds/STIRS
Products Trading Hours
Tues 2nd October Wed 3rd October Thurs 4th October
BOBL/Bund/Schatz Normal Normal Normal
Options
Products Trading Hours
Tues 2nd October Wed 3rd October Thurs 4th October
Germany 30 Options Normal Closed Normal