CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 69% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.
Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
Spring Bank Holiday 26-28th of May 2019

Please find below adjustments to trading hours over the UK Spring bank holiday and USA Memorial day period starting on the 26th through to the 28th of May 2019. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products Spring Bank Holiday
Sunday 26th May Monday 27th May Tuesday 28th May
UK 100 Closed Closed Opens 01:01
US 500/US Tech 100/Wall Street Normal Closed 17:59-23:01 Normal
Japan 225 Normal Closed 17:59-23:01 Normal
Russ 2K Normal Closed 17:59-23:01 Normal
US Dollar-Index Normal Closes 17:59 Normal
Germany 30 Normal Closed 20:59-23:05 Normal
Index Differential Wall St-UK 100 Closed Closed Normal
Index Differential Germany 30 -UK 100 Closed Closed Normal
Index Differential Wall St-Germany 30 Closed Closes 17:59 Normal
Shares
Products Spring Bank Holiday
Sunday 26th May Monday 27th May Tuesday 28th May
UK Closed Closed Normal
US Closed Closed Normal
Commodities
Products Spring Bank Holiday
Sunday 26th May Monday 27th May Tuesday 28th May
Brent Normal Closes 18:29 Normal
Gas Oil Normal Closes 18:29 Normal
US Crude/US Unleaded Gasoline/Heating Oil/Natural Gas/Gold/Silver/Copper Normal Closed 17:59-23:01 Normal
Wheat/Soybean Closed Closed Normal
World Sugar Closed Closed Normal
White Sugar Closed Closed Normal
US Coffee Closed Closed Normal
US Cocoa Closed Closed Normal
Cotton No2 Closed Closed Normal
Orange Juice Closed Closed Normal
Bonds
Products Spring Bank Holiday
Sunday 26th May Monday 27th May Tuesday 28th May
US Bonds Normal Closed 17:59-23:01 Normal
Gilt Closed Closed Normal
Short Sterling Closed Closed Normal
Options
Products Spring Bank Holiday
Sunday 26th May Monday 27th May Tuesday 28th May
UK 100 Options Closed Closed Normal