CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 78% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.
Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
Labour Day in the US - 3rd of September 2018

Please find below adjustments to hours of trading on Monday the 3rd of September due to Labour Day in the US. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products Trading Hours
Monday 3rd September
UK 100 Closed 21:00 - 23:05
US 500/US Tech 100/Wall Street Closed 18:00 - 23:01
Japan 225 Closed 18:00
Russ 2K Closed 18:00
US Dollar-Index Closed 18:00
Germany 30 Closed 21:00 - 23:05
Index Differential Wall St - UK 100 Closed 18:00
Index Differential Wall St - Germany 30 Closed 18:00
Shares
Products Trading Hours
Monday 3rd September
US Closed
Commodities
Products Trading Hours
Monday 3rd September
Brent Closed 18:30
Gas Oil Closed 18:30
US Crude/US Unleaded Gasoline/Heating Oil/Natural Gas/Gold/Silver/Copper Closed 18:00 - 23:01
Wheat/Soybean Closed
US Coffee Closed
US Cocoa Closed
Cotton No2 Closed
Orange Juice Closed
Bonds/STIRS
Products Trading Hours
Monday 3rd September
US Bonds Closed 18:00 - 23:01