CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 69% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.
Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
Hong Kong Public Holiday, 17th of October 2018

Please find below adjustments to hours of trading on Wednesday the 17th of October 2018 due to a public holiday in Hong Kong. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products  
Wednesday 17th October
China Enterprises/Hong Kong Index Closed