CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 69% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.
Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
Easter Holiday 18th-22nd April 2019

Please find below trading hour adjustments over the Easter holiday period from the 18th of April through to the 22nd of April 2019. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products Easter Holiday Period 2019 Adjustments
Thursday 18th April Friday 19th April Sunday 21st April Monday 22nd April
UK 100 Closes 22:00 Closed Closed Open 23:05
US 500/US Tech 100/Wall Street Closes 22:00 Closed Normal Normal
Japan 225 Normal Closed Normal Normal
Russ 2K Normal Closed Normal Normal
US Dollar-Index Normal Closed Normal Normal
Germany 30 Closes 22:00 Closed Closed Open 23:05
France 40 Normal Closed Closed Closed
Netherlands 25 Normal Closed Closed Closed
EU Stocks 50 Normal Closed Closed Closed
Germany Midcap Normal Closed Closed Closed
Switzerland 20 Normal Closed Closed Closed
Spain35 Normal Closed Closed Closed
Australia 200 Closes 15:00 Closed Closed Closed**
China Enterprises/Hong Kong Index Normal Closed Closed Closed
Index Differential Wall St-UK 100 Normal Closed Closed Closed
Index Differential Germany 30 -UK 100 Normal Closed Closed Closed
Index Differential Wall St-Germany 30 Normal Closed Closed Closed
EU Sectors Normal Closed Closed Closed
Shares
Products Easter Holiday Period 2019 Adjustments
Thursday 18th April Friday 19th April Sunday 21st April Monday 22nd April
UK Normal Closed Closed Closed
US Normal Closed Closed Normal
Germany Normal Closed Closed Closed
France Normal Closed Closed Closed
Netherlands Normal Closed Closed Closed
Sweden Closes 12:00 Closed Closed Closed
Norway Closed* Closed Closed Closed
Denmark Closed Closed Closed Closed
Finland Normal Closed Closed Closed
Spain Normal Closed Closed Closed
Italy Normal Closed Closed Closed
Ireland Normal Closed Closed Closed
Switzerland Normal Closed Closed Closed
Commodities
Products Easter Holiday Period 2019 Adjustments
Thursday 18th April Friday 19th April Sunday 21st April Monday 22nd April
Brent Normal Closed Normal Normal
Gas Oil Normal Closed Normal Normal
Carbon Emissions Normal Closed Closed Normal
US Crude/US Unleaded Gasoline/Heating Oil/Natural Gas/Gold/Silver/Copper Closed 22:00 Closed Normal Normal
Wheat/Soybean Normal Closed Closed Normal
World Sugar Normal Closed Closed Open 12:30
US Coffee Normal Closed Closed Open 12:30
US Cocoa Normal Closed Closed Open 12:30
Cotton No2 Normal Closed Closed Normal
Orange Juice Normal Closed Closed Normal
Bonds
Products Easter Holiday Period 2019 Adjustments
Thursday 18th April Friday 19th April Sunday 21st April Monday 22nd April
US Bonds Normal Closed Normal Normal
Euribor Normal Closed Closed Closed
Gilt Normal Closed Closed Closed
Short Sterling Normal Closed Closed Closed
Euroswiss Normal Closed Closed Closed
BOBL/Bund/Schatz Normal Closed Closed Closed
Options
Products Easter Holiday Period 2019 Adjustments
Thursday 18th April Friday 19th April Sunday 21st April Monday 22nd April
UK 100 Options Normal Closed Closed Closed
Germany 30 Options Normal Closed Closed Closed

*Early Close at 12:00 on Wednesday the 17th of April
**Opens at 08:10 on Tuesday 23rd of April