CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 78% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.
Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
Daylight Saving Time (DST), 10th-29th, 31st of March

Please find below temporary trading hour adjustments due to the start of Daylight Saving Time (DST). There will be changes to trading hours from Sunday the 10th of March 2019 until Friday the 29th of March 2019. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

FX
Products Changes to Trading Hours
Sunday 10th March - Friday 29th March Sunday 31st March Onwards
FX Sunday 21:02-Friday 20:59 Normal
Indices
Products Changes to Trading Hours
Sunday 10th March - Friday 29th March Sunday 31st March Onwards
UK 100 Sunday 22:05-Friday 20:59 Normal
US 500/US Tech 100/Wall Street Sunday 22:01-Friday 20:59* Normal
Russ 2K 22:01-20.59 (Sunday-Monday), 00:01-20:59 (Tue-Fri) Normal
US Dollar-Index 00:01-21:59 (Monday-Thursday), 00:01-20:59 (Friday) Normal
Japan 225 22:01-20:59 Normal
Germany 30 Sunday 22:05-Friday 20.59 Normal
Australia 200 22:50-05:29 & 06:10-19:59 23:50-06:29 & 07:10-20:59**
China Enterprises/Hong Kong Index Normal 02:15-04:59, 06:00-09:29, 10:15-18:00
Shares
Products Changes to Trading Hours
Sunday 10th March - Friday 29th March Sunday 31st March Onwards
US 13:30-19:59 Normal
Commodities
Products Changes to Trading Hours
Sunday 10th March - Friday 29th March Sunday 31st March Onwards
Brent 22:01-21.59 (Sunday-Monday), 00:01-21:59 (Tuesday-Thursday), 00:01-20:59 (Friday) Normal
Gas Oil 22:01-21.59 (Sunday-Monday), 00:01-21:59 (Tuesday-Thursday), 00:01-20:59 (Friday) Normal
US Crude/US Unleaded Gasoline/Heating Oil/Natural Gas/Gold/Silver/Copper 22:01-20:59 Normal
Wheat/Soybean 00:00-12:44 & 13:30-18:19 Normal
World Sugar 08:30-17:00 Normal
US Coffee 09:15-17:30 Normal
US Cocoa 09:45-17:30 Normal
Cotton No2 01:00-18:20 Normal
Orange Juice 12:00-18:00 Normal
Bonds/STIRS
Products Changes to Trading Hours
Sunday 10th March - Friday 29th March Sunday 31st March Onwards
US Bonds 22:00-20:59 Normal

*Daily Out of Hours Spreads 1 hour earlier than normal
**Until the 7th of April 2019 - the end of DST in Australia