CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 69% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.
Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
Daylight Saving Ends 2018

Please find below temporary trading hour adjustments due to the end of Daylight Saving Time (DST). There will be changes to trading hours from the 28th of October 2018 until Friday the 2nd of November 2018. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

FX
Products Trading Hours
Sunday 28th Oct - Friday 2nd Nov Sunday 4th Nov Onwards
FX Sunday 21:02-Friday 20:59 Normal
Indices
Products Trading Hours
Sunday 28th Oct - Friday 2nd Nov Sunday 4th Nov Onwards
UK 100 Sunday 22:05-Friday 20:59 Normal
US 500/US Tech 100/Wall Street Sunday 22:01-Friday 20:59* Normal
Russ 2K 22:01-20:59 Normal
US Dollar-Index 00:01-21:59 (Monday-Thursday), 00:01 - 20:59 (Friday) Normal
Germany 30 Sunday 22:05-Friday 20.59 Normal
Australia 200 22:50-05:29 & 06:10-19:59
Japan 225 22:01-20:59 Normal
China Enterprises/Hong Kong Index 01:15-03:59, 05:00-08:29, 09:15-17:00
Shares
Products Trading Hours
Sunday 28th Oct - Friday 2nd Nov Sunday 4th Nov Onwards
US 13:30-19:59 (Monday to Friday) Normal
Commodities
Products Trading Hours
Sunday 28th Oct - Friday 2nd Nov Sunday 4th Nov Onwards
Brent 00:01-21:59 (Monday-Thursday), 00:00-20:59 (Friday) Normal
Gas Oil 00:01-21:59 (Monday-Thursday), 00:00-20:59 (Friday) Normal
US Crude/US Unleaded Gasoline/Heating Oil/Natural Gas/Gold/Silver/Copper 22:01-20:59 Normal
Wheat/Soybean 00:00-12:45 & 13:30-18:14 (Monday to Friday) Normal
World Sugar 07:30-17:00 (Monday to Friday) Normal
US Coffee 08:15-17:30 (Monday to Friday) Normal
US Cocoa 08:45-17:30 (Monday to Friday) Normal
Cotton No2 01:00-18:20 (Monday to Friday) Normal
Orange Juice 12:00-18:00 (Monday to Friday) Normal
FX
Products Trading Hours
Sunday 28th Oct - Friday 2nd Nov Sunday 4th Nov Onwards
US Bonds 22:00-20:59 Normal
*Daily Out of Hours Spreads 1 hour earlier than normal