CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 78% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.
Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
Christmas Hours 2018

Please find below changes to trading hours over the festive period 2018.  Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

FX
Products Trading Hours
Christmas Eve Monday 24 Dec 2018 Christmas Day Tuesday 25 Dec 2018 Boxing Day Wednesday 26 Dec 2018 New Year's Eve Monday 31 Dec 2018 New Year's Day Tuesday 1 Jan 2019
FX Closes 21:59 Opens 22:05 Normal Closes 21:59 Opens 22.05
Indices
Products Trading Hours
Christmas Eve Monday 24 Dec 2018 Christmas Day Tuesday 25 Dec 2018 Boxing Day Wednesday 26 Dec 2018 New Year's Eve Monday 31 Dec 2018 New Year's Day Tuesday 1 Jan 2019
UK 100 Closes 12:50 Closed Closed* Closes 12:50 Closed*
US 500/US Tech 100/Wall Street Closes 18:15 Opens 23:01 Normal Closes 21:59 Opens 23:01
Japan 225 Closes 18:15 Opens 23:01 Normal Closes 21:59 Opens 23:01
Russ 2K Closes 18:15 Closed Normal Closes 21:59 Closed
US Dollar-Index Closes 18:15 Closed Normal Normal Closed
Germany 30 Closed Closed Closed† Closed Closed†
France 40 Closes 13:05 Closed Closed Closes 13:05 Closed
Netherlands 25 Closes 13:05 Closed Closed Closes 13:05 Closed
EU Stocks 50 Closed Closed Closed Closed Closed
Germany Midcap Closed Closed Closed Closed Closed
Switzerland 20 Closed Closed Closed Closed Closed**
Spain35 Closes 13:00 Closed Closed Closes 13:00 Closed
Italy 40 Closes 12:30 Closed Closed Closes 12:30 Closed
Australia 200 Closes 03:30 Closed Closed Closes 03:30 Closed
China Enterprises/Hong Kong Index Normal Closed Closed Normal Closed
Index Differential Wall St - UK 100 Closes 12:50 Closed Closed Closes 12:50 Closed
Index Differential Germany 30 - UK 100 Closed Closed Closed Closed Closed
Index Differential Wall St - Germany 30 Closed Closed Closed Closed Closed
EU Sectors Closed Closed Closed Closed Closed
Shares
Products Trading Hours
Christmas Eve Monday 24 Dec 2018 Christmas Day Tuesday 25 Dec 2018 Boxing Day Wednesday 26 Dec 2018 New Year's Eve Monday 31 Dec 2018 New Year's Day Tuesday 1 Jan 2019
UK Closes 12:30 Closed Closed Closes 12:30 Closed
US Closes 18:00 Closed Normal Normal Closed
German Closed Closed Closed Closed Closed
French Closes 12:55 Closed Closed Closes 12:55 Closed
Dutch Closes 12:55 Closed Closed Closes 12:55 Closed
Swedish Closed Closed Closed Closed Closed
Norwegian Closed Closed Closed Closed Closed
Danish Closed Closed Closed Closed Closed
Finish Closed Closed Closed Closed Closed
Spanish Closed 13:00 Closed Closed Closed 13:00 Closed
Italian Closed Closed Closed Closed Closed
Irish Closes 12:28 Closed Closed Closes 12:28 Closed
Swiss Closed Closed Closed Closed Closed**
Commodities
Products Trading Hours
Christmas Eve Monday 24 Dec 2018 Christmas Day Tuesday 25 Dec 2018 Boxing Day Wednesday 26 Dec 2018 New Year's Eve Monday 31 Dec 2018 New Year's Day Tuesday 1 Jan 2019
Brent Closes 19:00 Closed Normal Closes 20:00 Closed
Gas Oil Closes 19:00 Closed Normal Closes 20:00 Closed
Carbon Emissions Closes 17:00 Closed Closed Closes 17:00 Closed
US Crude/US Unleaded Gasoline/Heating Oil/Natural Gas/Gold/Silver/Copper Closes 18:45 Opens 23:00 Normal Normal Opens 23:01
Wheat/Soybean Closes 18:05 Closed Opens 14:30 Normal Closed††
World Sugar Normal Closed Opens 13:00 Normal Closed
US Coffee Closes 13:05 Closed Opens 13:00 Normal Closed
US Cocoa Closes 13:05 Closed Opens 13:00 Normal Closed
Cotton No2 Closes 13:05 Closed Opens 13:00 Normal Closed
Orange Juice Closes 13:05 Closed Normal Normal Closed
Bonds/STIRS
Products Trading Hours
Christmas Eve Monday 24 Dec 2018 Christmas Day Tuesday 25 Dec 2018 Boxing Day Wednesday 26 Dec 2018 New Year's Eve Monday 31 Dec 2018 New Year's Day Tuesday 1 Jan 2019
US Bonds Closes 18:15 Opens 23:00 Normal Normal Opens 23:01
Euribor Closes 12:15 Closed Closed Closes 12:15 Closed
Gilt Closes 12:15 Closed Closed Closes 12:15 Closed
Short Sterling Closes 12:15 Closed Closed Closes 12:15 Closed
Euroswiss Closes 12:15 Closed Closed Closes 12:15 Closed
BOBL/Bund/Schatz Closed Closed Closed Closed Closed
Options
Products Trading Hours
Christmas Eve Monday 24 Dec 2018 Christmas Day Tuesday 25 Dec 2018 Boxing Day Wednesday 26 Dec 2018 New Year's Eve Monday 31 Dec 2018 New Year's Day Tuesday 1 Jan 2019
UK 100 Options Closes 12:50 Closed Closed Closes 12:50 Closed
Germany 30 Options Closed Closed Closed Closed Closed
FX Options Normal Closed Normal Normal Closed

* Reopens at 01:00 the next day

† Reopens at 00:00

** To remain closed on Tue 2 Jan due to Swiss Holiday

†† Closed until 14:30 on Tue 2 Jan