Video giao dịch

Tại LCG, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng của mình nhằm nâng cao kiến thức giao dịch và phát triển hiểu biết của họ về thị trường

Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
Common trading mistakes

A look at the most common trading mistakes novice traders often make, and most importantly how to avoid them.

You'll also learn about studying charts, placing stop orders, preparation and how to remain cool during times of market volatility.