Cách thức đầu tư vào cổ phiếu

Giao dịch cổ phiếu đề cập đến việc đầu tư vào một công ty hoặc tổng công ty được niêm yết công khai bằng cách mua một số cổ phiếu của công ty đó, còn được gọi là cổ phần. Cổ phiếu của công ty đạt điều kiện sẵn sàng giao dịch một khi Công ty hoàn thành một Đợt Chào Lần đầu ra Công chúng (IPO) và có thể được mua trên thị trường chứng khoán. Khi giao dịch cổ phiếu, sự thành công của một nhà đầu tư thực chất gắn với sự thành công của công ty mà họ đã đầu tư vào. Khi tin tức về công ty là tích cực, giá cổ phiếu của công ty tăng lên, mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Mặt khác, khi mọi thứ diễn biến không tốt cho công ty, giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.

How to invest in shares

CÁCH THỨC MUA BÁN CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mặc dù giao dịch cổ phiếu theo cách truyền thống được thực hiện trực tiếp, tại đó các giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch, sự tăng trưởng về giao dịch trực tuyến có nghĩa là phần lớn giao dịch cổ phiếu hiện đang được thực hiện theo cách thức kỹ thuật số.

Việc áp dụng các phái sinh tài chính như Hợp đồng Chênh lệch (CFD) cũng đã cho phép các nhà giao dịch nhỏ lẻ thuộc mọi quy mô đầu cơ vào thị trường chứng khoán mà thực tế không nắm quyền sở hữu cổ phần của công ty. CFD cho phép nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu của công ty với vốn ban đầu ít hơn thông qua việc sử dụng đòn bẩy tài chính. Thêm một lợi ích giao dịch cổ phiếu sử dụng các phái sinh là, khi một nhà đầu tư đầu cơ về giá của cổ phiếu công ty, họ có thể giao dịch trên cả các thị trường tăng và giảm, tạo thêm nhiều cơ hội đầu tư. Hơn nữa, do không có quyền sở hữu tài sản cơ sở, các nhà đầu tư có thể tránh được các khoản phí liên quan đến giao dịch cổ phiếu truyền thống, trong khi vẫn hưởng lợi từ các khoản thanh toán cổ tức.

CÁCH THỨC MUA BÁN CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Thông qua việc sử dụng một nhà môi giới cung cấp giao dịch cổ phiếu, chẳng hạn như LCG (LCG), các nhà đầu tư có thể mua và bán cổ phiếu trực tuyến trong một loạt các công ty toàn cầu, từ một tài khoản giao dịch duy nhất. Nếu một nhà giao dịch kỳ vọng giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên, họ sẽ mua vào (mua). Ngoài ra, nếu kỳ vọng là giá cổ phiếu sẽ giảm, họ có thể bán ra (bán).

CÁCH THỨC MUA BÁN CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Giao dịch cổ phiếu thông qua CFD có thể sinh lợi, tuy nhiên, có những rủi ro liên quan mà các nhà đầu tư cần lưu ý trước khi tham gia vào thị trường. Ngoài ra còn có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty, điều này quan trọng để các nhà đầu tư hiểu rõ để thành công.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG GIÁ CỔ PHIẾU

Một phần của việc học cách đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến sự am hiểu về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu của một công ty. Các nhà đầu tư thành công nhất trong giao dịch cổ phiếu là những người có kinh nghiệm toàn diện về cách thức và lý do thị trường chứng khoán biến động, cũng như hiểu biết sâu sắc về những công ty họ đang đầu tư.

Báo cáo Thu nhập Tích cực

Việc công bố báo cáo thu nhập của công ty là một đóng góp lớn cho hiệu suất giá cổ phiếu của công ty. Các báo cáo đưa ra dữ liệu trước đó hoặc vượt xa những kỳ vọng trong các lĩnh vực như doanh thu và lợi nhuận có thể làm tăng giá cổ phiếu của một công ty. Mặt khác, số liệu không tốt có thể tác động tiêu cực đáng kể lên giá cổ phiếu.

Ra mắt Sản phẩm

Tin tức về việc một công ty đang chuẩn bị tung ra một sản phẩm mới mang tính đổi mới hoặc mang tính cách mạng cũng có thể có tác động đến giá cổ phiếu. Những thông báo như vậy có thể dẫn đến những kỳ vọng tích cực về tình hình tài chính

Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) tiềm ẩn rủi ro cao cho khoản đầu tư của quý khách và có thể gây ra các khoản thua lỗ lớn hơn số tiền đầu tư. Giao dịch CFD này có thể không phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, vì vậy vui lòng chắc chắn rằng quý khách hiểu rõ các rủi ro liên quan. LCG Capital Markets Limited (LCG BHS) là công ty đăng ký tại Commonwealth of the Bahamas với số: 200271 B. LCG BHS được ủy quyền và quản lý bởi Securities Commission of Bahamas (SCB) với giấy phép số: SIA-F194. Địa chỉ đăng ký cho LCG BHS tại: Sassoon House, Shirley Street and Victoria Avenue, Nassau in the Island of New Providence, P.O.BOX SS-5383, Bahamas. Vui lòng đọc kỹ Thông báo Rủi ro liên quan, có sẵn tại Giấy tờ Pháp lý

Cơ quan Quản lý Chi nhánh:
LCG Limited- Financial Conduct Authority (FCA no. 182110)
LCG (Cyprus) Limited- Cyprus Securities and Exchange Commission (License No. 341/17)

Các thông tin trên website này không cung cấp cho khách hàng cư trú tại Úc, Bỉ, Canada, New Zeland, Singapore, và Mỹ, và không phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân nào ở bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nếu việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định của quốc gia sở tại.

Trang web www.lcg.com/int/ được điều hành bởi LCG Limited (sau đây gọi là ‘LCG LTD’). LCG LTD là công ty được đăng ký tại Anh Quốc và Wales với số: 3218125. LCG được ủy quyền và quản lý bởi Financial Conduct Authority (FCA) với giấy phép số: 182110. LCG LTD, LCG Int. và LCG BHS là các chi nhánh trực thuộc LCG. LCG Int. điều hành trang web https://int-my.lcg.com. LCG (INT) LIMITED OU là công ty con của LCG Int. Limited (“Công ty”) và hoạt động như một nhà cung cấp thanh toán của Công ty.