Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 78% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Onlineutbildningsvideor

Titta på våra videoguider för att lära dig allt du behöver veta om handel med oss.

Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
Using market watch

The terminal window allows you to manage all of your orders and signals, as well as look through your account history, journal, incoming news and set up alerts. When the terminal window is open, you will notice that there are various tabs. The Trade tab allows you to view the status of all your open positions and pending orders, as well as manage all your trading activities.