Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 69% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.
Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
US National Day of Mourning 5th Dec 2018

Please find below changes to trading hours observing US National Day of Mourning. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning

Indices
Products Trading Hours
Wednesday 5th December 2018
UK 100 Closed 21:00 - 23:05
US 500/US Tech 100/Wall Street Closed 14:30 - 23:01
Russ 2K Closed 14:30 - 23:01
Germany 30 Closed 21:00 - 23:05
Shares
Products Trading Hours
Wednesday 5th December 2018
US Closed All Day
Bonds/STIRS
Products Trading Hours
Wednesday 5th December 2018
US Bonds Closed All Day