Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 69% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.
Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
The Day of German Unity, 3rd of October

Please find below adjustments to hours of trading around Wednesday the 3rd of October 2018 due to a public holiday in Germany. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products Trading Hours
Tues 2nd October Wed 3rd October Thurs 4th October
Germany 30 Closes 21:00 Closed Opens 07:00
Germany Midcap Normal Closed Normal
Index Differential Germany 30 -UK 100 Normal Closed Normal
Index Differential Wall St - Germany 30 Normal Closed Normal
Shares
Products Trading Hours
Tues 2nd October Wed 3rd October Thurs 4th October
German Normal Closed Normal
Bonds/STIRS
Products Trading Hours
Tues 2nd October Wed 3rd October Thurs 4th October
BOBL/Bund/Schatz Normal Normal Normal
Options
Products Trading Hours
Tues 2nd October Wed 3rd October Thurs 4th October
Germany 30 Options Normal Closed Normal