Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 78% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.
Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
Martin Luther King Holiday Hours

Please find below trading hour adjustments over Martin Luther King Day in the US. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products Trading Hours
Sun 14th January 2018 Mon 15th January 2018 Tue 16th January 2018
UK 100 Normal Closed 21:00 - 23:05 Normal
US 500/US Tech 100/Wall Street Normal Closed 18:00 - 23:01 Normal
Japan 225 Normal Closed 18:00 Normal
Russ 2K Closed Closed 18:00 Normal
US Dollar-Index Closed Closed 18:00 Normal
Germany 30 Normal Closed 21:00 - 23:05 Normal
Index Differential Wall St - UK 100 Closed Closed 18:00 Normal
Index Differential Wall St - Germany 30 Closed Closed 18:00 Normal
Shares
Products Trading Hours
Sun 14th January 2018 Mon 15th January 2018 Tue 16th January 2018
US Closed Closed Normal
Commodities
Products Trading Hours
Sun 14th January 2018 Mon 15th January 2018 Tue 16th January 2018
US Crude/US Unleaded Gasoline/Heating Oil/Natural Gas/Gold/Silver/Copper Normal Closed 18:00 - 23:01 Normal
Wheat/Soybean Normal Closed Normal
World Sugar Normal Closed Normal
US Coffee Normal Closed Normal
US Cocoa Normal Closed Normal
Cotton No2 Normal Closed Normal
Orange Juice Normal Closed Normal
Bonds/STIRS
Products Trading Hours
Sun 14th January 2018 Mon 15th January 2018 Tue 16th January 2018
US Bonds Normal Closed 18:00 - 23:01 Normal