Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 69% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.
Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
Hong Kong Public Holiday, 25th of September 2018

Please find below adjustments to hours of trading on Tuesday the 25th of September 2018 due to a public holiday in Hong Kong. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products  
Tuesday 25th September
China Enterprises/Hong Kong Index Closed