Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 78% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.
Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
Hong Kong Public Holiday, 18th June 2018
Please find below trading hour adjustments on Monday the 18th of June in Hong Kong. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products HK Holiday
Monday 18th June
China Enterprises/Hong Kong Index Closed