Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 69% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.
Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
Germany & Switzerland Holiday 2018 - 21st May
Please find below trading hour adjustments to several markets on the 21st and 22nd of May 2018. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products Trading Hours
Monday 21st May Tuesday 22nd May
Germany 30 Opens 23:05 Normal
Germany Midcap Closed Normal
Switzerland 20 Closed Normal
China Enterprises/Hong Kong Index Normal Closed
Index Differential Germany 30 -UK 100 Closed Normal
Index Differential Wall St-Germany 30 Closed Normal
Shares
Products Trading Hours
Monday 21st May Tuesday 22nd May
Germany Closed Normal
Norway Closed Normal
Denmark Closed Normal
Switzerland Closed Normal
Options
Products Trading Hours
Monday 21st May Tuesday 22nd May
Germany 30 Options Closed Normal