Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 78% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.
Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
Daylight Saving Time

Please find below temporary trading hour adjustments due to Daylight Saving Time (DST) changes from the 11th of March 2018 until Friday the 23rd of March 2018. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

FX
Products Changes to Trading Hours
Sunday 11th March-Friday 23rd March (US DST begins) Sunday 25th March Onwards (UK DST begins)
FX Sunday 21:05-Friday 21:00 Normal
Indices
Products Changes to Trading Hours
Sunday 11th March-Friday 23rd March (US DST begins) Sunday 25th March Onwards (UK DST begins)
UK 100 Sunday 22.05-Friday 21.00 Normal
US 500/US Tech 100/Wall Street Sunday 22.01-Friday 21.00* Normal
Russ 2K 00:01-22:00* (Monday to Thursday) 00:01-21:00 (Friday) Normal
US Dollar-Index 00:01-21:00 (Monday to Friday) Normal
Germany 30 Sunday 22:05-Friday 21.00 Normal
Australia 200 Normal 23:50-06:30 & 07:10-22:00**
Japan 225 22:01-21:00 Normal
China Enterprises/Hong Kong Index Normal 02:15-05:00 & 0600-09:30 & 10.15-18:00 (Monday to Friday)***
Shares
Products Changes to Trading Hours
Sunday 11th March-Friday 23rd March (US DST begins) Sunday 25th March Onwards (UK DST begins)
US 13:30-20:00 (Monday to Friday) Normal
Commodities
Products Changes to Trading Hours
Sunday 11th March-Friday 23rd March (US DST begins) Sunday 25th March Onwards (UK DST begins)
Brent 00:01-22:00 (Monday-Thursday), 00:00-21:00 (Friday) Normal
Gas Oil 00:01-22:00 (Monday-Thursday), 00:00-21:00 (Friday) Normal
US Crude/US Unleaded Gasoline/Heating Oil/Natural Gas/Gold/Silver/Copper 22:00-21:00 Normal
Wheat/Soybean 00:00-12:45 & 13:30-18:20 (Monday to Friday) Normal
World Sugar 07:30-17:00 (Monday to Friday) Normal
White Sugar 07:45-16:55 (Monday to Friday) Normal
US Coffee 08:15-17:30 (Monday to Friday) Normal
US Cocoa 08:45-17:30 (Monday to Friday) Normal
Cotton No2 01:00-18:20 (Monday to Friday) Normal
Orange Juice 12:00-18:00 (Monday to Friday) Normal
Bonds/STIRS
Products Changes to Trading Hours
Sunday 11th March-Friday 23rd March (US DST begins) Sunday 25th March Onwards (UK DST begins)
US Bonds 22:00-21:00 Normal
Options
Products Changes to Trading Hours
Sunday 11th March-Friday 23rd March (US DST begins) Sunday 25th March Onwards (UK DST begins)
FX Options Normal (except Friday 09:05-21:00) Normal

*Out of Hours Spreads 1 hour earlier than normal

**Until the 1st of April 2018 - the end of DST in Australia

***Until October 2018 - the end of DST in the UK