Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 69% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.
Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
Chinese New Year 2019

Please find below adjustments to hours of trading from Tuesday the 5th of February to Thursday the 7th of February 2019 due to the Chinese New Year holiday. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products Trading Hours
Tuesday 5th February Wednesday 5th February Thursday 5th February
China Enterprises/Hong Kong Index Closed Closed Closed